piektdiena, 2008. gada 23. maijs

Kabalas principi

Uzmanīgs "Zogar” lasītājs fundamentālās kabalas pamatu grāmatās atradīs rindas par neskaitāmām pasaulēm, gan augstākajām, gan zemākajām, un visas tās ir radītas cilvēka vajadzībai baudas apmierināšanas dēļ, jo kabalisti uzskata, ka tikai radīšana sniedz visaugstāko baudu. Bet, tā kā cilvēks ir radīts pēc Radītāja līdzības, patiesa baudas apjēgšana tuvinās mūs īstenības izpratnei.

Tātad, realitātē pastāv piecas kabalistam zināmās pasaules, pieci savdabīgi pakāpieni, secīga virzīšanās pa kuriem tuvina mūs Radītājam. Šīs piecas garīgās pasaules tiek sauktas par: Asiju, Etsiru, Briju, Atsilutu, A"K (Adam Kadmon).
Paceļoties virs mūsu materiālās pasaules, kur Radītājs sākotnēji ievietoja dvēseli, līdz šo piecu pasauļu augstumiem, mēs sākam apzināties, ka mūsu pasaules materiālais ķermenis vēlas tikai saņemt, neko nedodot pretim. Jo mēs, mūsu pasaules morālās uztveres aspektā, esam galēji attālināti no Radītāja. Un tikai ar laiku, kāpjot no pakāpiena uz pakāpienu, virzoties no pasaules uz pasauli, turp, kur atklājas arvien lielākas garīgās vērtības, cilvēks pierod saņemt - atdodot par saņemto kaut ko pretī.Bet pēc tam arī dot, negaidot neko pretim. Rezultātā kabalists sasniedz harmonisku garīgo saplūšanu ar visām pasaulēm vienlaikus un tāpat ar Radītāju Tā ir pasakaina izjūta un ir visaugstākā, dievišķā bauda, kuras dēļ arī ir radīts cilvēks.
Lūgšanu pārdomas par pasauļu un apkārtējas realitātes būtību, pieredzējuša kabalas skolotāja vadībā, ļauj mainīt pašam sevi un apkārtējo pasauli. Vaļsirdīgas lūgšanas, kas pievērstas Dievam un viņa eņģeļiem, spēj radīt brīnumus.
Kabalisti Likteņa zīmes redz visā. Tās parādās meža taciņas izliekumā, debesīs, mākoņos, zariņā, kas pēkšņi nokritis ceļa vidū, kādā aprautā frāzē - vajag tikai uzmanīgi ieklausīties un cieši ieskatīties pasaulē, lai nepalaistu neko garām.Tas ir - īpašs kabalas aspekts, tā saucamā praktiskā kabala, ar kuras rituālu palīdzību var iejaukties dievišķi-kosmiskajā dzīvības procesā. Uzskata, ka zemāko pasauļu lūgumi obligāti tiks uzklausīti augstākajās pasaulēs - vajag tikai mācēt pareizi sakārtot un pareizi virzīt šos spēkus.

Kabalistu pētījumu vēl viens virziens - numeroloģija jeb gematrija. Šis kabalas atzars liekas īpaši pievilcīgs, gan ebrejiem, gan mistiķiem - citu etnosu pārstāvjiem.Atgādināsim, ka vēsturiski ebreju alfabēta 22 burtu un ciparu simboli ir rūpīgi jāpēta. Tieši numeroloģijā dzima Bībeliskais "zvēra skaitlis" 666, kas minēts Jāņa Evaņģēlijā.

Pieņemts uzskatīt, ka burti tapat kā skaitļi ir spēcīgas kosmiskās enerģijas plūsmas raiditāji, ko izmantojis Dievs kā visuma radīšanas pamatu. Jebkuram burtam atbilst noteikts skaitlis, tātad, jebkurš vārds vai frāze var būt aprēķināti dzīvojošos cilvēkus. Turklāt dažreiz tiek novērota dīvaina sagadīšanās: vienam un tam pašama skaitlim var atbilst pilnīgi antagonistiski jēdzieni. Uzmanīgi izpētīsim ebreju burtu un skaitļu alfabētu, numeroloģijas pamatu:

Pateicoties šiem burtiem-skaitļiem, kabalisti patstavīgi meklējuši slēptu jēgu svētajos tekstos. Bet dažreiz - vārdos, priekšmetu un parādību nosaukumos.

Nav komentāru: