trešdiena, 2009. gada 18. februāris

Par zinātnes atklājumiem, to vēsturi, izgudrojumu un izgudrotāju likteņiem

Reiz nepateiktais kļūst zināms...
Par lietām, kuras bieži noklusē, jo mainīt gadsimtiem iesūnojušas teorijas daudzi nevēlas. Ir skaidrs, ka ir zināms daudz vairāk, nekā tas tiek publiski atklāts.
Parasti zinātne iziet 3 stadijas:
1) Tas nekad nevar būt;
2) Tur kaut kas ir;
3) Kas tad to nezināja, tas jau ezim ir skaidrs :)
ZInātne ir tas, kas nevar būt, jo tas, kas jau ir, tas ir zinātniski tehniskais progress.
Dokumentāla filma ir krievu valodā.

Viļņu ģenētika- turpinājums

Viļņu ģenētika

Atradu sensacionālu materiālu par dzīvības nesēju, medicīnu, kosmosa ietekmi uz cilvēku, ko piedāvāju noskatīties arī jums. Atklājums, ka informāciju par DNS sastāvu ar viļņu palīdzību iespējams pārraidīt un uztvert, iespējams mūs pietuvina atbildēm uz iepriekš minētajiem un vēl daudziem citiem jautājumiem. Filmas garums ir apmēram 26 minūtes. Dokumentālā filma ir krievu valodā.

trešdiena, 2009. gada 4. februāris

Dažas atziņas par Mīlestību

Bet kā tad ar pirmo mīlestības uzliesmojumu? – jūs jautāsiet. Vai tiešām šajās jūtās, vienīgajā vēlmē, kura cilvēkā dzīva – sagādāt otram prieku, nav dievišķā nodoma? Protams, ir, un tās būtība ir tāda, lai mēs sajustu tieksmi pēc kaut kā ārpus sevis, lai sajustu, cik skaistas ir svešu vēlmju piepildīšanas jūtas, kādu neizsakāmu apmierinājumu tas var sniegt.

Šīs jūtas mums dotas kā patiesas mīlestības pret Augstāko Dabu, Radītāju paraugs, un pazūd tās, lai mēs saprastu, ka egoistiskā izteiksmē mīlestība vienmēr beidzas.

Mīlestības trūkums ir viens no spēcīgākajiem motīviem, kas mūs dzen uz sava egoistiskā rakstura mainīšanu, kas veicina visas cilvēces augšupeju, jo beigu beigās mūsu mērķis ir mūžīgā Mīlestība.

Un visi pakāpieni, pa kuriem mēs ejam uz augšu, sevi minām, tuvojamies garīgajam ideālam, ir mīlestības atkārtošanas pakāpieni. Tas nav tik vienkārši, kā mums liekas, un ne tik mazsvarīgi. Vienkārši mīlestība atrodas ārpus mūsu līmeņa, ārpus mūsu pasaules.

Un tāpēc, lai patiešām sasniegtu Mīlestību, mums jāpaceļas nesavtīgas garīgas atdošanas pasaulē.

Ja cilvēks mīl altruistiski, viņš sajūt sevī Bezgalību. Šo piepildījumu iegūst tas, kurš mīl, nevis - kuru mīl. Tāpēc tiešām, jācenšas mīlēt, nevis tikt mīlētam. Un, jo ātrāk mēs pacelsimies pār savu egoismu, jo ātrāk sajutīsim mīlestības un dzīvības straumes Bezgalību.

Jo - augstākā gaisma – tā ir Mīlestība.