piektdiena, 2008. gada 23. maijs

Kabalas izpratne

Neticami, bet fakts. Liels skaits ziņkārīgo vēlas apgūt zināšanas, vēl jo vairāk, ja zināšanas ir slepenas. Ļaudis mēģina pārtvert to, kas blakus viņiem, lūk, jau skāris apziņu, bet te pēkšņi tā vairs nav. Dažreiz viņiem liekas, ka meklējamais kļuvis skaidrs, un viss ir jau zināms, apjēgts, pavisam nedaudz atlicis- ar roku aizsniegties līdz tai pilnībai, par kuru sapņo.Tomēr, ne visiem izdodas ne tikai iekļūt zināšanu dzīlēs, bet arī apjēgt pamatus, uz kuriem balstās zinātne. Noslēpums neatklājas katram.

Mūsdienās daudzi interesējas par kabalu. Daži velta šīs zinātnes pētījumiem ilgus gadus, pie tam nekļūstot par sekotājiem, bet tikai kustoties "paralēli kursam". Un šī virspusība rada dīvainu kabalas skatījumu, kas noliedz acīmredzamo.
Ziņkārīgie uzskata kabalu nevis par zinātni (par spīti grafikiem un shēmām, kas jāizstrādā kabalistam) un arī ne par reliģiju, neskatoties uz Radītāja bezgalīgo pasauļu radīšanas apjēgu. Un nezina tie - jo lūkojas uz to virspusēji - neredzot kabalu, to kabalu, kas zina augstāko pasauļu radīšanas likumus un prot ieskatīties pagātne un mainīt nākotni.

Viņi netic mūsu pasaules ietekmēšanas iespējām ar lūgšanu palīdzību, kas no zemākajām pasaulēm virzās uz augstākajām. Un pat skaidrus pierādījumus uzskata par nejēdzīgu nejaušību. Kā aiz priekškara, patiesība slēpjas no ļaužu pamatmasas, melos tīta, par ko brīdināja skolniekus vēl senie skolotāji.Tā bijis vienmēr. Un arī praviešiem visi neticēja. Jo lēmumu ticēt vai neticēt mēs pieņemam patstāvīgi. Un tāpēc pat mācīti vīri, izrādot interesi jaunajai spēļmantiņai, neauglīgi tērē laiku tikai ziņkārības apmierināšanai.

Tomēr, ne jau velti, agrāko gadsimtu zinātnieki glabāja to noslēpumā. Kabala ir varens ierocis, kas ir spējīgs uz neticamām izmaiņām, daudz lielākām, nekā spēj paveikt fiziskais ierocis. Acīmredzot tāpēc, ne visi uztver kabalu kā zinātni pienācīgā veidā, izkropļojot viņu tā, kā ļauj tiem morāles un tikumības rāmji - nav brīnums, ka tik daudz galvenās mācības atzaru parādījies pēdējā laikā.

Un tomēr kabala, ar visu tās šķietamo pieejamību mūsdienās, tiek sniegta ne katram. Uzskata, ka tā atklājas tikai tam, kas pacēlies jau tādā pakāpienā, kas ļauj uztvert arvien slēptāku un nesaprotamāku informāciju. Noslēpums tiek atklāts tiem, kas nopietni nodarbojas un izpēta augstāko pasauļu radīšanas likumus, kas ir sirdī viedi, kuru dvēseles ir atvērtas Labajam, kas iekšēji ir gatavi apjēgt citu, cilvēkam svešu uztveres manieri, saprast un pieņemt Radītāja Ceļus.

Skolotāji saka, ka kabala māca pareizu attieksmi pret pasauli ap mums un pret sevi, realitātes uztveri ārpus un mūsos pašos, harmonisku pasaules izziņu un personīgās vietas apjēgšanu bezgalīgajā Visuma pasauļu daudzveidībā. Tā dod iespēju mainīt sevi un subjektīvo "ego", un atklājot augstāko pasauļu radīšanas likumus, ļauj saskaņā ar tiem veidot laimīgu nākotni.

Nav komentāru: