svētdiena, 2009. gada 10. maijs

Ieskats civilizācijas vēsturē un nākotnē

Kāpēc 2012.gads daudzus interesē?

1.daļa

Ievads noskaņai

Daudzi paziņas – „Zintnieka” pastāvīgi lasītāji pēdējo 2 gadu laikā satiekoties parasti man jautā – kāpēc vairs nerakstu „Zintniekā”. Atbildu, ka vispār nerakstu vairāku iemeslu dēļ, pirmkārt, nav vēlēšanās, otrkārt, kopš 1998.gada „Zintniekā” publicētajos rakstos (aptuveni 60) ir pateiks viss, kas man bija jāpasaka un galvenais ir pēdējos par Cilvēka Saprātu un mūsu nesaraujamo saiti ar to Pasauli no kurienes esam nākuši un kurp dosimies pāri Dzīves upei (mūsu senču priekšstati). Uzskatot, ka galvenos uzņemtos Uzdevumus uz Zemes esmu izpildījis, tagad varu mierīgi vērot kā sabiedrība spēlējas ar saviem priekšstatiem.

Izrādījās, ka biju alojies, jebšu mani dzīves Uzdevumi tika papildināti ar vēl vienu – informēt tautu par iespējamo Ziemas Saulgriežu Lielo pagriezienu 2012. gada 22.decembrī, kad pats ieiešu 70.dzīves gadā un par to man tiek nemitīgi atgādināts dažādos veidos. Visinteresantāk ir ievērot, ka vairākas reizes dienās kāds spēks piespiež pulkstenī tieši tad, kad stundai un minūtēm ir vienādi cipari, piemēram, 12.12, 17.17 utt. Līdzīgi ar šiem cipariem tiek pievērsta uzmanība simetriskiem skaitļiem , piemēram. 12.21 vai 10.01. Protams, mans dabīgais aizdomīgums tūlīt saka, ka ir pietiekoši bieži skatīts pulkstenis, lai „ievērotu” šos specifiskos ciparus, bet labi zinu, ka tā nav, jo ievērojot šos zīmīgos skaitļus, atceros, ka nekāda speciāla vajadzība vērot pulksteni nebija, bet kāds spēks „no saprāta puses” lika paskatīties. Turklāt šie zīmīgie simetriskie skaitļi tika ievēroti arī nepareizā pulkstenī, kurā netika izmainīts ziemas laiks uz vasaras laiku. Zinot to kā mūsu palīgi no Garu Pasaules dod signālus, skaidrs, ka bija nepieciešamas precīzāk noskaidrot šo signālu nozīmi. Izrādījās – vienkārši ir mums visiem jāpiegriež lielāka vērība cikliem Dabā, Pasaulē (Saules sistēmā) un Visumā, par ko labi esot zinājuši mūsu senči – zināšanu nesēji, jo pašlaik tuvojamies grandioza Visuma mēroga – 26 000 gadu cikla nobeigumam.

Lūk, bija vien man jāmaina uzskats, ka nu jau viss ir padarīts un kā pensionārs varu saņemt izveidoto lauku ražu, sevišķi neuztraucoties kas un kādi neprāti ārdās sabiedrībā, sevišķi veikalnieciskās aktivitātes Ziemassvētkos un Lieldienās, jo nenovēršami tuvojas 26 000 gadu cikla beigas Zemes un Saules sistēmas dzīves laikā – 22.decembris, 2012.gadā.

Noietais ceļš ir pamats

Pašlaik esam nogājuši kādu strauju attīstības ciklu kopš 1986. – „vērmeles gada” (vērmele – ukraiņu černobiļ), kad vairāki tālredzīgi domājošie cilvēki sāka nopietni apspriest – vai tiešām pēc „vērmeles” ievērojamākais notikums Pasaulē nebūs „varenās ziemeļu impērijas sabrukums, kas izveidosies pēc karaļa ģimenes nogalināšanas kādā ziemeļu valstī un pastāvēs 73 gadus un 7 mēnešus” (citēju pēc atmiņas Nostradama vēstuli karalim, kas iztulkota Nikolaja Zavalīšina grāmatā 1971.gadā, Čikāgā). Man bija iespēja dalīties uzskatos un viedokļos par šo principiāli svarīgo jautājumu drīz pēc avārijas netālu pie Černobiļas notikušajā zinātnieku seminārā, kurā kuluāros apspriedām pat to – kā varētu izmainīties varenā Savienība iespējamā krīzē pēc 5 gadiem – 1991.gadā. Mana hipotēze bija, ka sabrūkot Savienībai, mazām tautām parādīsies pašsaglabāšanās un atdalīšanās tendence, tāpēc finansējums no Maskavas Latvijas zinātnei varētu pārtrūkt un tāpēc man kā zinātniekam ir jāiet uz laukiem un laicīgi jāveido izdzīvošanu nodrošinoša saimniecība. Toreiz šai domai – mazo republiku atdalīšanās iespējai piekrita arī kolēģis, kurš pildīja Aizsardzības ministra padomnieka pienākumus, kas bija visai augsts līmenis un nesniedzās KGB „roka”. Interesanti, ka aptuveni 1989.gadā – 2 gadus pirms Savienības sabrukšanas savas lauku mājas iegādājās vairāki mani kolēģi – zinātņu doktori citās republikās – pie Minskas, Kijevas, Maskavas un Novosibirskas. Šie zinātnieki sekojošo ekonomisko krīzi pārlaida viegli, jo viņu saimniecības deva nepieciešamo pārtiku un siltumu. Viens aviācijas materiālu jomas zinātnieks šobrīd Piemaskavā ir attīstījies un nopircis veselu bankrotējušo kolhozu.

Raksturīgi bija tas, ka tālāko nākotnes iespējamo variantu apzinošie zinātnieki visur sastapās ar apkārtējo cilvēku galēju neizpratni un atklātu naidīgumu. Man šķirta absurdi, ka zinātniekam kolhoza pārveides sapulcē ir jāmēģina pārliecināt trakojošs un pat naidīgi klaigājošs pūlis, kas sevi sauc par „tautu”, ka neesmu nedz ienaidnieks, nedz stulbs, stāstot par kolhozu sistēmas sabrukuma iespēju, bet gan vienkārši vairāk zinošs. Kur ir tagad tie kolhozi, kur palikuši tie kliedzēju simti? Aizmirstībā un pagātnē palikuši konservatīvie un nākotni noliedzošie un paši kolhoznieki vien tos kolhozus izlaupīja. Neviens kliedzējs gan nav pienācis un atzinis, ka es toreiz biju patiess un tālredzīgi visus atklāti brīdināju. 1990.gadā pametu Zinātņu Akadēmiju pēc 20 gadu ilga darba un uzsāku neatkarīga zinātnieka darbību laukos, kurai finansējumu guvu tikai no paša nopelnītā. Cerēju, ka uz vietas spēšu daudz labāk pārliecināt par nepieciešamo gatavošanos neizbēgamam „šķiršanas procesam” savienībā, kam vajadzēja noritēt mierīgi. Taču pat vietējā rajona avīzē bija tāda domu cenzūra, ka labāk bija vien tikai klusu tuvākiem stāstīt par iespējamo padomijas sabrukumu. Atceros, ka populārajā „Lauku Avīzē” izdevās vien kādu interviju par tālo prognožu būtību publicēt. Mēģinājums ietekmēt Zinātņu Akadēmijas Tautas frontes vadību – tālredzīgi gatavoties aiziešanai no savienības pēc iespējas nesāpīgākā veidā neko nedeva, jo toreizējie vadītāji tādu iespēju sākumā nemaz nepieļāva un tā iznāca, ka pašu TF vadoņu neapdomības dēļ Latvijas šķiršanās no ilgstošas kopīgas valsts struktūras iznāca kā sliktās ģimenēs – ar naida kurināšanu starp tautām un grandioziem zaudējumiem tieši tautām.

Pašlaik sabiedrībā varu novērot līdzīgu situāciju – zināšanās atpalikušās sabiedrības daļas agresivitāti pret visiem citādi domājošiem un visbēdīgākais ir vispārinājums, ka līdzīgi kā padomijā. Arī pašreizējā Latvijas valstī mūs nevada saprātīgākie un tālredzīgākie, bet gan visai aprobežots grupējums – partokrātija, kurā esošā hierarhija jeb iekšējā „partejiskā disciplīna” nepieļauj individuālas domas (idejas) attīstību. Zīmīgi raksturīgs bija pēdējās – A. Kalvīša valdības izveides mehānisms. Izmantojot ne sevišķi gudru, bet sabiedrībā populāru personu atklātu aģitāciju, organizatori panāca to, ka apzinīgākā tautas daļa vispār uz vēlēšanām negāja. Iegūtais „biedrisko” partiju pārsvars un to atklātā ignorance (nezināšana, aprobežotība) pret citādu domu Saeimā faktiski deva iespēju šim grupējumam gandrīz iekarot neierobežotu un nekontrolējamu varu (šim mērķim bija iecerētās likuma izmaiņas par speciāliem dienestiem, cenšanās ar dažādām sagrābt svarīgus amatus KNAB, SAAB). Atlika tikai nedaudz – „savējiem” likumīgā ceļā pārņemt valsts slepenos dienestus un tikt vaļā no korupcijas kontroles. Tad gan 2007.gada nogalē lielā tautas daļā beidzot atmodās sapratne par faktiski noziedzīgiem nodomiem līdz šim valdošajā grupējumā un atsākās tautas demonstrācijas, paklusu jau klīda ideja par „Tautas fronti -2”.

Pašreizējā situācija Pasaules mērogā ir aptuveni līdzīga PSRS pirmskrīzes stāvoklim 1986 – 1987.gados, kad daži jau sajūt iespējamo krīzes cēloņus Pasaulē, par ko vēsta daudzas pazīmes. Manā vērtējumā pašreizējā Latvijas valsts struktūra un tajā darbojošos personu lielākā daļa nav spējīgas saprast situāciju un attiecīgi sagatavot tautu un valsti iespējamām krīzēm Pasaulē. Tāpēc šī raksta mērķis ir sniegt sabiedrībā esošiem talantīgiem cilvēkiem (dižajiem cilvēkiem) jau pieejamo informāciju par iespējamo Pasaules krīžu cēloņiem un to raksturojumiem, kas ļaus sagatavoties katram pašreizējo iespēju robežās.

Nesenais attīstības ceļš.

Pārlaistos krīzes jeb sociālo pārmaiņu gados 1991-1993.g.mans Uzdevums bija iemācīt zemniekus audzēt Eiropas tirgum un tautas veselībai nepieciešamās ogas savulaik melioratoru nepārdomāti plaši iznīcinātos purvos – kūdras ražotnēs. Tādejādi atgriežam dabā šos brūnos Latvijas tuksnešus, kas pašlaik izdala ļoti daudz ozona slānim bīstamo gāzu. Saules starojums katru gadu sadedzina 1,5 – 2 cm atsegtās kūdras slāni un Latvija bez vajadzības izdala gandrīz 1000 000 tonnas ogļskābās gāzes ekvivalenta. Tas ir tieši tas daudzums, ko kā kvotu Latvija prasa no ES cementa ražošanai. Tolaik – 1992.gadā valdīja viedoklis, ka lielogu dzērveņu audzēšana Latvijā dažādu iemeslu dēļ neesot iespējama, jo padomijas laikā izveidotās 3 saimniecībās – stādījumi Kalnciemā, Gaujienā un Sedā iznīkušas. Turklāt Lauksaimniecības ministrijā un Reģionālās attīstības ministrijas vadošie ierēdņi uzskatīja, ka „pietiekoši mums ir vēl purva dzērveņu”. Labi, ka vismaz idejiski mūs atbalstīja Valsts Meža ministrs Kazimirs Šļakota, jo agri vai vēlu, bet kūdras ražotnes būšot jāatdod dabai. Morālais atbalsts bija arī Ekonomikas ministrijā, kur domāja par to, ko tad Latvija Eiropas Savienības tirgum varēsim piedāvāt. Galvenais materiālais un idejiskais atbalsts šai idejai nāca tikai no Amerikas, kur ASV Zemkopības departamenta vadība, voluntārās palīdzības VOCA darbinieki un ASV Prezidentam pakļautā OPIC fonda darbinieki saprata cik perspektīva varētu būt šo kūdras ražotņu atdošana dabai un ogu audzēšanai. Vairākus gadus turpinājās ASV speciālistu izpēte mūsu saimniecībā, tad bioloģijas zinātņu doktora Alfrēda Ripas vadībā sākās dažādi lauku izmēģinājumi 13 rajonos un tos veica zemnieki vieni – bez jebkādas nepieciešamā atbalsta no Latvijas valsts. Atgādinu, ka valsts 90-os gados aktīvi privatizēja (t.i. pārdeva) dažādus lielus uzņēmumus, bet iegūto naudu nevis citu perspektīvu ražošanas nozaru attīstībās ieguldīja, bet gan notērēja dažādu jauno padomju birokrātisko struktūru uzturēšanai. Tā bija atklāta visas tautas uzkrāto resursu izšķērdēšana un izlaupīšana, bet nekādas kontroles jau vairs nebija – pati Saeima to likvidēja. Šiem – privatizācijas procesā iegūtiem materiāliem resursiem tagad vajadzētu sevi atražot vismaz pašreizējo pensionāru nodrošināšanai, bet valdošās partijas demagoģiski klaigā par viņu izveidotās pensionēšanas sistēmas iespējamo sabrukumu.

Strādājot līdz 2000.gadam pilnīgi bez kāda Valsts atbalsta, ignorēju ASV speciālistu domas, ka iemācīties šo jauno nozari vien pēc grāmatām un saviem eksperimentiem ir neticami. Latvijas zemnieku grupiņa 1992.g. uzsāka jauno dižbrūkleņu audzēšanas nozari un jau pēc 10 gadiem ieguva nopietnas ražas. Jā, bija sāpīgi zaudējumi, vietējo mikrosēnīšu uzbrukumi, kad 95% no stādījumiem 4. un 5. gadā iznīka, bet tad „rokas nolaist” nepieļāva kāda dzirdēta Balss: „Ja ne tu to paveiksi, tad neviens vairs šajā tautā un mirs simti tūkstoši ar sirdi!”.

Tas bija atgādinājums par veicamo Uzdevumu, ko pastiprināja arī personīgais spīts – pierādīt, ka simtiem dārznieku līdz mūsu eksperimentiem ir pieļāvuši kādu kļūdu. Jā, to galveno kļūdu tomēr atradām un pašreizējais mūsu ogu un produktu piedāvājums ir pietiekams lai vismaz vairākiem tūkstošiem vīru palīdzētu izdzīvot pret pāragriem infarktiem, bet cienīgām dāmām uzlabotu sievišķīgo veselību. Jau zināms konkrēts bērniņš, kurš piedzima laikā un pilnīgi vesels, jo topošā māmiņa paspēja 6. mēnesī baktēriju uzbrukumu nierēm atvairīt ar šo purva ogu, ko Amerikas indiāņi sauc par Augstā Gara ogu.

Mēs visi zinām, ka mūsu valstī nav kādas programmas cīņai pret vīriešu pastiprināto izmiršanu ar sirds un asinsvadu slimībām, izņemot piemaksas par dārgajām importa zālēm. Savukārt zemnieki jau atrisinājuši daudzas dižbrūkleņu (tā ir lielogu dzērvene pēc padomijas laika nosaukuma) audzēšanas problēmas un sniedzam konkrētu piedāvājumu tautas atveseļošanai bez dārgajām importa zālēm, kuru iegādi gan valsts subsidē… Zīmīgi, ka valsts pat piespiež vakcinēties ar kādām maz noderīgām vakcīnām pret jaunu gripas paveidu, kad zināmi bioloģijas zinātnes izpētīti dabiskie līdzekļi, kas iespaidīgi paaugstina cilvēka imunitāti un tādejādi sabiedrību drošāk pasargātu no saslimšanas. Bioloģijas zinātnieki nesen kādā starptautiskā konferencē pat paziņoja: ”Antibiotiku ēra ir beigusies un sākas „kranberrī” ēra”. Cranberry – no Amerikas tautas valodas ir zemā krūmu dzērvene, kas nav mūsu purva dzērvenes „radiniece”, bet gan brūkleņu līdziniece – dižbrūklenes pareizāk būtu teikt. Pierādīts, ka visai mazs šo ogu produkts ( sula, zapte, sīrups u.c.) 10 -30 gramu brokastīs spēj līdz 10 stundām pasargāt visas gļotādas no baktēriju pielipšanas un iekļūšanas, kas faktiski ir aizsardzība pirms imūnās sistēmas aktivitātes. Skaidrs, ka infekciozās vides – skolas, slimnīcas, bankas u.c. cilvēku pulcēšanas vietu pastāvīgiem darbiniekiem katru rītu profilaktiskā dižbrūkleņu deva spētu ļoti efektīgi palīdzēt. Nosūtīju 100 Rīgas skolu direktoriem vēstuli, ka mūsu saimniecība varētu skolām piedāvāt savus veselīgos produktus. Iedomājieties, bet neviena skola man pat neatbildēja! Vēlāk gan uzradās dažas aktīvas skolotājas no Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Ulbrokas un Limbažu 3. vidusskolas, kurp pēc izsaukuma vedam savus produktus. Piedāvājām Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai organizēt piegādes, jo padomijā arodbiedrības labi rūpējās par savu biedru veselību. Izrādījās, ka šodienas arodbiedrībām esot …citi mērķi un uzdevumi, ne jau par veselību uztraukties…

Jā, saprotams gan ir tas, ka importa preparātu iegādei joprojām tiks izlietots daudz valsts naudas un kārtējais bijušais dakteris – sagādnieks tiks pie apsolītās peļņas daļas kā starpnieks. Cēlonis šai izšķērdībai ir vienkāršā zināšanu aprobežotība un neticība vietējiem zinātniekiem.

Raksturīgu ierēdņu attieksmi reiz redzēju Zemkopības ministrijā, kur kādā apspriedē pusmācīta ierēdne rupji pārtrauca Pasaulē pazīstamu bioloģijas zinātnieku ar frāzi: „Ziniet, bet mēs šeit (ministrijā) domājam savādāk…”. Tad jau daudzas pazīmes rādīja, ka domāšana Zemkopības ministrijā nav raksturīgākais darbības virziens, ko zīmīgi parādīja pēdējais pašreizējās valsts „varoņdarbs” 2007.g.- cukurbiešu audzēšanas un pārstrādes nozares iznīcināšana, izmantojot nepamatotus pieņēmumus un „aprēķinus”. Tika kādos „aprēķinos” pieņemts, ka ap 2010 gadu cukura cena tik ļoti kritīšoties, ka tā ražošana „nesīšot zaudējumus”. Patiesībā Valsts ierēdņi darīja visu, lai atbalstītu kādu personu negodīgā „prihvatizācijas” ceļā iegūto cukura fabriku likvidāciju un no ES saņemtu vienreizēju finansiālu kompensāciju. Negodīgums šajā „operācijā” pašreizējos valdošos bija attiecībā pret vairāku paaudžu ieguldīto darbu cukurfabriku celšanā un attīstībā. Pret senču Ideju – audzēt un pārstrādāt cukurbietes nekas netika likts pretī, vien naudas kāre vadīja lemjošos. Man kauns, ka šajā noziegumā pret tautu tika izmantoti arī divi lauksaimniecības ekonomikas zinātnieki, kuri gan savus „aprēķinus” tā arī neļāva publiski apspriest, jo pārāk „kautrīgi” viņi tapa.

Tālredzīgo zinātnieku ieteiktos atbalstu veidus zemniekiem līdz 1999. gadam Zemkopības ministrijas vadība vienkārši ignorēja, vai uzrakstīja neizpildāmus nosacījumus iespējamām subsīdijām. Piemēram, jaunām nozarēm bija jāņem banku kredīts par tādiem procentiem, kas neizbēgami novestu pie bankrota. Vienkāršs aprēķins rādīja, ka tās subsīdijas pat nesegs pieprasīto banku pieprasītos kredītu procentus (!). Tikai no 2000. līdz 2006.gadam ZM subsīdijās bija normāli nosacījumi subsīdiju saņemšanai par dažu darbu veidiem purvu atjaunošanā ar dižbrūkleņu audzēšanu. Sākot ar 2007.gadu atkal ir radies jauns ZM „izdomājums” – prasība obligāti pirkt stādus citur un pakļaut savu saimniecību inficēšanas riskam līdzīgi kā tas jau ir ābeļu dārzos. Dīvainie ierobežojumi un nosacījumi subsīdiju nolikumos rāda, ka to lielākā daļa ir domāti galvenokārt kādam „savējo” pulciņam – šoreiz stādu audzētājiem,, nevis lai veicinātu vispārējo lauksaimniecības un zemniecības attīstību.

Labi redzama ir jauno – „sarkano” vai „oranžo” baronu lielo saimniecību izveides stimulēšanas ļaunums Latvijā. Tādas – lielās saimniecības (virs 40 ha) gan ir tikai 0,2 %, vidēji lielās (10 ha – 40 ha) ir aptuveni 1%. Taču tās saņem „lauvas tiesu” dažādu atbalstu veidā. Iespējamās krīzēs Pasaulē tieši lielsaimniecības būs visvieglāk ievainojamās. Piemēram, 2000. gadā atskanēja skaļas kurzemnieku vaimanas par biežo lietus dēļ nenovākto graudu ražu. Valdība izdalīja daudzus miljonus Ls kā „palīdzību” zemniekiem – patiesībā tā nauda bija domāta tikai dažiem desmitiem graudu lielaudzētājiem. Pēc ZM „palīdzības nosacījumiem” to atbalstu nevarēja saņemt lielākā daļa zemnieku, kam platība mazāka par, šķiet, 20 ha. Tātad valsts mākslīgi atbalstīja tikai „lielākos” baronus (aptuveni 1000). Zīmīgi, ka statistika vēlāk uzrādīja, ka ievērojams kritums kopējā valsts ražā nav bijis (vien -5%), jo „mazie zemnieki” bija kompensējuši to izreklamēto ”lielo” ražas zaudējumu. Tātad aptuveni „vidēji” 5000 Ls atbalsta tika tiem „lielajiem” graudu audzētājiem. Protams, ceru, ka tā nauda tika ieguldīta nepieciešamajā tehnikā, bet pēdējā laikā redzu kurzemnieku laukos dižojamies ar visai dārgiem „džipiem” kādus baronus un tāpēc šķiet, ka arī viņi saprot, ka nepelnīta ir tā naudiņa un tāpēc viegli un nesaprātīgi tā tiek tērēta.

Pagājušos 15 gados daudzi entuziasti – „purvu bridēji” bankrotēja dažādu iemeslu dēļ – augstās pašvaldības uzliktās nomas maksa par nevienam nevajadzīgo purvu, dažādas vietējās augu slimības, nepilnīgs stādījumu tehniskais nodrošinājums, ierobežotie izmantojamie finansu resursi bija objektīvie cēloņi. Daži pēc neveiksmēm vēl atrada spēkus un resursus lai sāktu no jauna, bet vismaz 15 ģimenes atmeta ar roku iespējamai attīstībai.

Viss „jaunās Latvijas ceļa” darbības rezultāts ir iespaidīgs un draudīgs, jo tikai 1,8 miljonus ha vairs izmantojam lauksaimniecībā, bet 1,4 miljoni ha ir neizmantotā lauksaimniecībai iekoptā un arī meliorētā zeme. Tādejādi mēs kā tauta pilnīgi ignorējam mūsu priekšteču ieguldīto milzīgo darbu un pašlaik pilsētās pusi pārtikas iepērk no vairāk subsidētām ES valstīm. Tas nozīmē, ka 2 reizes vairāk par stratēģiski pieļaujamo importa pārtiku (25%) šajā valstī ienāk iztika no citām valstīm un Pasaules krīzes laikos mēs nespēsim izdzīvot bez milzīgiem satricinājumiem – pārtikas trūkumu lielās pilsētās, laupītāju bandām laukos un pat pilsoņu kara pazīmēm, jo tādas ir jau zināmas prognozes daudzās netālredzīgās valstīs. Pārtikas trūkums Pasaulē jau tiek nopietni apspriests, jo tas var radīt grandiozas tautu pārvietošanās un plašus nemierus, grautiņus un karus par izdzīvošanu.

Pilsētniekos valda nepareizs viedoklis par Latvijas zemnieku specifisko mazspēju, bet augstāk aprakstīts konkrēts piemērs, ka kāda ļaužu grupiņa spītējot vispārējai valdošo nelabvēlībai spēja tomēr atrast ceļu uz attīstību.

Vai zinātnieki laukos ir vajadzīgi?

Pētnieciskā jaunsaimniecība „Gundegas”, kuru reģistrēju ar Nr 1 Limbažu rajonā joprojām ir vienīgā uz pētniecību orientētā lauku saimniecība visā Latvijā (!). Pasaulē daudzās valstīs tādu nelielu pētniecības vienību ir simtiem, piemēram, Japānā, Kanādā. Neskatoties uz vispārzināmo faktu, ka zinātni attīstošais subjekts ir zinātnieka personība, Latvijā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ierēdņi domā, ka tikai tur reģistrētas ierēdnieciskas struktūras – „zinātniskās iestādes” ir spējīgas ko izgudrot vai attīstīt. Savukārt IZM atbilstoši pašu radītai instrukcijai reģistrē tādas zinātniskās iestādes, kurās strādā vismaz 10 zinātņu doktori, bet lauksaimniecības jomā – 5 zinātņu doktori. Protams, nekādu pamatotu kritēriju šai Latvijas ierēdņu izdomātai prasībai nekur neatrast, bet tas jau nav vienīgais ierēdņu aprobežotības pierādījums. Tādejādi viņi ar saviem noteikumiem „apgāž” daudzos zinātnes vēstures faktus, jo daudzu ievērojamo zinātnieku veikumu un Pasaulē atzītos Nobela prēmijas laureātu individuālo zinātniskā darba spēju. Kādreiz Latvijas „Zinātnes likumā” bija skaidri ierakstīts, ka …”zinātnes subjekts ir zinātnieks”, bet valsts savās attiecībās šo subjektu faktiski ignorē. Latvijas valsts nosaka, ka tikai institūtos var izmantot Valsts budžeta līdzekļos, kad ES un Pasaulē finansē tieši projektus un idejas, nevis institūcijas un te labi ir redzams, ka Latvija tikai formāli seko ES darbības principiem.

Šādā valstī man kā zinātniekam rodas morālas dabas problēma – vai ir vērts šādai valstij darīt zināmus savus pētījumus un idejas, jo arī darbs pie rakstāmgalda ir nopietns un daudz laika prasošs darbs, bet datora iegādei vairākus gadus gaidījām no saimniecības atlikumu. Nevienas redakcijas piedāvātais „honorārs” par zinātnieka rakstu nesedz normālas zinātnieka darba apmaksu (10 – 25 Ls/st), tāpēc labāk eju dārzā un daru to, kas ilgstoši noderēs bērniem un mazbērniem. Ņemot vērā ierēdņu nespēju domāt patstāvīgi, bet tikai partejisko struktūru uzdotā virzienā un ievērojot, ka viņi lasa vien t.s. politizētos laikrakstos, prātīga man šķita doma, ka tikai „Zintnieka” publikācijas nonāks tieši domājošā tautas daļā.

Ar šo vēlos apstiprināt to, ka šeit publicētās domas un idejas nav nekādā veidā finansētas un atbalstītas no pašreizējās Latvijas valsts, kura nebūs spējīga mūs izvest caur lielām krīzēm. Jau daudzi prognozētāji arī no citām tautām ir rakstījuši, ka nākošām Lielām Pasaules mēroga krīzēm daudzas valstis nebūs gatavas tieši valdošo grupējumu (partiju) kolektīvās aprobežotības dēļ, tāpēc katram pašam ir jādomā ar savu Saprātu par savu dzimtu un tautu un man ir cerība ar savām zināšanām stiprināt tiešām dižus Latvijas cilvēkus – stipros un tālredzīgos.

2012.gads, 22. decembris maiju zintnieku vēstījumos

Šis datums man personīgi ir labi pazīstams jau no bērnības – kā paša dzimšanas diena. Zīmīgi, ka arī maniem bērniem un mazbērniem vajadzēja dzimt tieši Saulgriežos (pavasara, vasara un ziemas) un ar dažu dienu nobīdēm tā arī ir noticis, bet jaunākais dēls gan „trāpīja” precīzi, piedzimdams „speciāli” pat 2 mēnešus pirms laika, bet tieši Pavasara līgdienā un tāpēc varot kļūt labs „intuitīvists”- ar attīstītu intuīciju …

Interneta informācijas vidē 2012.gada Ziemas Saulgrieži kļūst arvien populārāki, kad pēc senā Maiju tautas kalendāra beidzas 5. civilizācijas laiks.

Maiju senie kalendāri bija cirsti akmeņos un tāpēc tie ir saglabājušies arī pēc daudziem gadsimtiem un dažādām lielām izmaiņām uz Zemes. Mani šis senais kalendārs vērību piesaistīja pēc dažām zīmīgām piktogrammām labības laukos Anglijā, kurās bija norādīts šīs informatīvās tēmas ( jeb – kanāla) svarīgums.

Atbilstoši senām zīmēm maiju lielie Laika cikli ir bijuši jau četri:

1. cikls ilga 4008 gadus un tas beidzās ar zemestrīcēm, kurās „jaguāri aprija” Zemi;

2. cikls ilga 4010 gadus, kura beigās Vējš un Cikloni Zemi iznīcināja;

3. cikls ilga 4081 gadu, kas beidzās ar „uguns lietu” un vulkāniem;

4. cikls ilga 5026 gadu, kas beidzās ar Lieliem ūdens Plūdiem (tas sakrīt ar Bībeles stāstiem par plūdu periodu);

5. cikls ir pašlaik, kura nosaukums ir „kustības Saule”, kura beigās notiks Lielā Zemes Kustība. Šis – mūsdienu Laiks sākās 3114g. p.m.ē. 12. augustā un beigsies 2012.g. 22. decembrī un tā ilgums ir 5126 gadu.

Par senā maiju kalendāra apbrīnojamo struktūru un precizitāti zinātnieki ir daudz rakstījuši, bet svarīgi mums zināt, ka maiju kalendāra precizitāti raksturo viņu izmantotais gada ilgums 365,2420 dienas, kad mūsdienu novērojumos izmanto 365,2422 dienas. Tātad, nobīde ir nieka 2/10000 diena. Šādu precizitāti varot iegūt tikai daudzu gadu ilgos un precīzo zvaigzņu kustības novērojumos. Piemēram, 5000 gadu ilgā periodā „nobīde” kā starpība starp mūsdienu laika skaitīšanu un maiju datiem varētu būt vien 1 diennakts. Savukārt mēs paši labi redzam, ka pašreizējā kalendārā Saulgriežu nobīdes ir jau 2 dienas, jo Jāņus svinam 2 dienas pēc sentēvu Svētās – īsākās gada nakts. Pašlaik tikai 2 zīmes aiz komata mēs kompensējam ik 4. – „garajā gadā” pievienojot vienu dienu, bet nekoriģēts paliek laiks – simtdaļas un tūkstošdaļas no diennakts, t.i. aptuveni 4 minūtes. Ir vērts padomāt – kāpēc visās kultūras tautās zintnieki vēroja Sauli un zvaigznes lai precīzi noteiktu Laiku un Zemes vietu dažādos kosmosa ciklos. Mūsdienu precīza laika ritmu neievērošana rada arī seno kultūras tradīciju nobīdi un tāpēc arī senie Svētie Saulgrieži ir pārvērtušies par kādiem veikalnieciskiem vai vienas senas tautas reliģijas ceremonijām, jo tajos nav galvenā komponente – SVĒTĪBA.

Zīmīgi, ka maiju Saules cikli, jeb bijušie kalendāri nav vienādi ilgi, kā tas varētu būt pie dabiskiem cikliem. Otra īpatnība – maiju kalendāru cikli vienmēr beigušies ar lielām kataklizmām, par ko Dienvidamerikā liecina arī kalnu nogāzēs atrodamās jūras būtņu paliekas, ar smiltīm apbērtās senās piramīdas un tautu teiksmas par zemju nogrimšanu jūrā. Tāpēc pašlaik ļoti daudzi aprakstītāji raksta par 2012. gada ziemas Saulgriežiem arī kā par Bībeles apokalipsi – visa dzīvā beigām. Noderīgi ir atcerēties precīzāk maiju pareģojumus par 5. Saules (kustību Saule) Laika beigām:

- būs zemestrīces un kataklizmas;

- būs Zemei smagi;

- cilvēki pazaudēs savas saknes (!);

- radīsies uz Zemes „Baltā jaguāra” bērni ar dažādu ādas krāsu;

- atjaunosies Zemes līdzsvars;

- atgriezīsies cilvēkiem saknes (!).

Šo pareģojumu interpretācijā un izskaidrošanā vēlos nedaudz palīdzēt tieši dižajiem un stipriem cilvēkiem, kuri bailēs no grūtībām nezaudē spēkus, bet stiprinās pirms smagiem darba gadiem.

Atgādinu nesen cilvēkus satraucošais Nostradama pareģojumu par 1999.g. Saules aptumsuma laikā iespējamo krusta zīmi virs Parīzes un lielu izmaiņu vēstnesi. Toreiz daudzi rakstīja par iespējamu lielu katastrofu un kad šis datums un aptumsums pagāja, visi atviegloti uzelpoja un nosodīja neprecīzo Nostradama interpretāciju. Tikai kosmosa pētījumos informēti zinātnieki zina, ka tajā laikā pirmo reizi konstatēja ievērojamu Zemes magnētisko polu nobīdi, bet magnētisko Ziemeļpolu zinātnieku publikācijās redzam rotējot ap Kanādas piekrasti. To sliktu prognozi nesošo „krustu” veidoja vairākas planētas ap Zemi. Pēdējos gados Zemes polu nobīdes un svārstības ir arvien lielākas un arvien vairāk astronomijas un Zemes ģeoloģijas speciālistu sliecas noticēt varbūtībai, ka Lielas planētu masu struktūras – rinda, krusts kopā ar mūsu Galaktikas asi spēs ietekmēt Zemes magnētisko lauku un tas var mainīt atrašanās vietas. Astronomi zina, ka Zeme uz Galaktikas ass atrodas vairākus gadus. Piemēram, John Major Jenkin uzskata, ka Zeme caur Galaktikas ekvatoru ceļos 36 gadus – no 1980. gada līdz 2016. gadam. Taču 2012.gada Ziemas Saulgriežos būs arī Saules sistēmas planētu „parāde” kā to izvietojums rindā, kas varētu summēties ar Galaktikas ass ietekmi un radīt zinātnei vēl nezināmu gravitācijas lauka ietekmi pat uz Zemes rotāciju vai tās magnētiskā lauka struktūru.

Jau aptuveni pagājušā gadsimta 80-os gados tika veikti pētījumi par magnētiskā lauka izmaiņu ietekmi uz cilvēku, dzīvniekiem, putniem. Tika pierādīts, ka pietiekami lielas magnētiskā lauka izmaiņas izsauc atmiņas zudumus kā īslaicīgu vai paliekošu anamnēzi. Pēdējos gados visā Pasaulē atrod daudz cilvēku ar daļēju vai pilnīgu atmiņas zudumu un to saista arī ar Zemes magnētiskā lauka impulsa veida izmaiņām. Tuvāk zemes poliem esošie magnētiskā pola svārstības izjūt spēcīgāk un tāpēc Dienvidamerikas TV seriālos katrā ir anamnēzes radītie psiholoģiskie un sadzīviskie sarežģījumi. Tomēr arī mūsu platuma grādos esošajā Krievijā ir aprakstīti vairāki gadījumi, kad sevišķi talantīgus cilvēkus atrod pilnīgi zaudējušus atmiņu. Tur gan šos gadījumus bieži saista ar noziedzīgās pasaules izmantoto mikroviļņu tehniku pret citiem cilvēkiem un ir apraksti par aparatūru, ar kuras palīdzību var ietekmēt plašu teritorijā esošo cilvēku domāšanu – t.i. piespiež cilvēkus „aizmirst savas saknes”.

Ir zināma ezotērijas teorija, ka Zemes magnētisko polu izmaiņas notiks vairākas dienas un tāpēc svarīgi ir sevi saglabāt, ko varam saistīt ar maiju prognozi – „nezaudēt cilvēka saknes”. Viena no iespējām savu atmiņu saglabāt ir dzīvot šīs dienas „mīlestības enerģijā” un neiekrist naidā, ļaunumā, kas momentā varētu novest pie atmiņas iznīcināšanas. Jāizvairās no braukšanas transporta līdzeklī, jo jau tagad vietās, kur ir Zemes magnētiskās anomālijas, bieži notiek neizskaidrojamas avārijas, bet šoferi stāsta par dīvainām vīzijām vai pēkšņām sajūtām šajās vietās. Lūk, pašlaik novērotā pāragrā alkoholiķu miršana, vai arī tas neliecina par jau esošo mērķtiecīgo cilvēces attīrīšanu?

Tautu „saknes” parasti ir rodamas lauksaimniecībā, jo tas ir arī visu iztikas pamats. Iespējams, ka maiju senie pareģi bija domājuši iztikas zaudēšanu plašos apvidos. Tāpēc tikai pēc daudzu tautu tālas pārvietošanās, tās „atradīs savas saknes”.

Šodien lielākā daļa cilvēku domā un uzskata, ka viņi ir šīs pašreizējās sabiedrības produkts un rezultāts, jo retais zina par reinkarnāciju – atkārtotu atnākšanu Saprāta un Dvēseles veidā lai izdzīvotu kārtējo Zemes dzīvi. Visai reti mēs kā Dvēsele turpinām tieši tajā pašā tautā bijušo dzīvi, jo attīstības mērķa labad mums ir jānāk uz Zemi pārmaiņus gan kā iekarotājam un pakļautam, kā vīrietim un sievietei, kā vergturim un vergam utt.. Pašreizējā valdošā reliģija jau ilgstoši ir noliegusi reinkarnāciju kā dzīvības pamata procesu, jo tai pazūd sava „teorija” par Paradīzi un Elli. Tikpat nevajadzīga reinkarnācija ir valdošiem partijniekiem, jo tad varētu katrs redzēt Patiesību par šim varaskārajām un aprobežotajām Dvēselēm. Tādejādi seno maiju zinošo formulējums par cilvēces „zaudētām saknēm” ir tiešā pašreizējā realitāte.

Zināms, ka Zemes magnētiskie poli ir daudzreiz mainījušies vietām un to cikliskums ir aptuveni 26 000 gadu, tāpēc ar senvēstures analīzi tiek pamatota varbūtība, ka tuvākajos 100 gados magnētisko polu maiņa varētu notikt, bet daudzi astronomi piekrīt, ka tieši Galaktikas ass šķērsošana ik pēc 26 000 gadiem varētu izsaukt šo grandiozo notikumu – Zemes magnētisko polu maiņu 2012-2013 gados. Fiziķiem ir zināms, ka vispirms varētu būt magnētisko polu svārstveida „lēkāšana”, kas arvien palielinās amplitūdu, izsaucot arvien spēcīgāku ietekmi. Šīs svārstības spēs iznīcināt pat daudzas un dažādas elektroniskās iekārtas, sakaru sistēmas. Pēc magnētisko polu pārvietošanās beidzot iestāsies Zemes miera stāvoklis (vai 2013. gadā?), bet tad kompass ziemeļus mums rādīs pretējā pusē pašreizējiem ziemeļiem.

Zinātnei zināms, ka 2012.gadā Saules aktivitāte būs maksimumā un tā būs daudz spēcīgāka par iepriekšējiem, tāpēc ir iespējama arī Saules magnētisko polu maiņa. Kādi izvirdumi būs iespējami tajā brīdī uz Saules, par to pat zinātniekiem pašlaik nav teoriju, bet viņu lielākā daļa domā, ka tad izvirdumi uz Saules var būt daudzkārt spēcīgāki kā iepriekšējos maksimumos – aktivitātes gados. Arī parasto Saules maksimuma gados (cikliskums 11,5 gadi) lielākā aktivitāte var ilgt 6 -12 mēnešus. Tāpēc maiju senais vēstījums par „Ugunīgu sauli” un tās nesto iznīcību 2012.gadā varētu būt pareizs. Iespējams, ka Saules izvirdumu ievērojama pastiprināšanās sāksies ar 2012.g. maiju, kad novēros Saules aptumsumu, jo tieši šo brīdi ir parādījis nezināmais Saprāts kādā labības piktogrammā Anglijas laukos jau 2005.gadā. Zīmīgi, ka nevienu citu Saules aptumsumu nav parādījis šis nezināmais Intelekts kādās citās piktogrammās.

Saules aktivitātes radīto imūnās sistēmas pavājināšanos un baktēriju aktivēšanos mēs varēsim kompensēt ar pēdējos gados zinātnieku pierādīto dižbrūkleņu spēju nostiprināt gļotādas tā, ka uz 10 stundām neviena baktērija mums nepielips. Tāpēc līdz 2012.gada sākumam mūsu zemniekiem – „purvu bridējiem” ir jāspēj tautu pilnīgāk apgādāt ar… Augstā Gara sūtīto palīdzības ogu, kas spējot stiprināt cilvēka miesu un Garu – pēc Ziemeļamerikas indiāņu teiksmām.

Pašreiz lielākā daļā Pasaules domas un vēlmes ir par materiāliem labumiem, bet nākošajā Laikā noteicošais būs Idejas un domas – tātad pilnīgu citādu cilvēku dzīves saturu noteiks jaunā Zemi apstarojošā Galaktikas enerģija.

Citas ticamas prognozes par 2012.g.

Indigo zēns Boriska

Par dīvainu zinību nesošu zēnu Borisku ziņas uz Maskavu atveda kāda ģeologu grupa jau pirms 6-7 gadiem, kurai šis zēns pie Volgogradas pārliecinoši bija stāstījis par civilizācijām citās zvaigžņu sistēmās, par iespējamo pārvietošanos daudzkārt virs gaismas ātrumu, par NLO aparātu uzbūvi, par seno kontinentu Mū, kura nogrimšanu viņš bija pieredzējis citā Zemes dzīves laikā, par Atlantīdas civilizāciju. Skaidrs, ka šīs detalizētās zināšanas zēns nevarēja nekur izlasīt, jo speciālās zinātnieku grāmatas nav nemaz tik plaši izplatītas.

Zīmīgs bija Boriskas teiktais par viņa dzīves Uzdevumu – viņš esot atnācis uz Zemes dzīvi, lai cilvēkiem palīdzētu un brīdinātu par 2008. gada kataklizmu kādā kojntinentā, kas būs vēl mazas.

Galvenais ir visai cilvēcei sagatavoties 2012.gada kataklizmām, kurās daudz cietīšot kāds Boriskas nenosaukts kontinents… Mēs labi atceramies, ka galvenais komunistu laikraksts „Pravda” rakstīja tikai daudzkārt saskaņotas un pārbaudītas ziņas, tāpēc intervija un apraksts par Borisku arī šajā Krievijas centrālā laikrakstā šķiet visai nozīmīgs fakts. Zīmīgi, ka Boriska regulāri uzturas Zemes Spēka vietās, kuru enerģiju parastie cilvēki nemaz nevar izturēt un arī tur pie Volgas tos sauc – Zilie kalni. „Zintnieka” lasītāji jau no maniem rakstiem zina, ka šajās vietās cilvēki viegli var uzņemt Informāciju no Zemes Kopējā Informatīvā lauka, gan par tālo pagātni, gan par iespējamo nākotni.

Čenelinga ziņojumi

„Čenelings” ir apzīmējums kanāla (channel – angl. kanāls, dabisks) veida informācijas saņemšanai parasti no viena informācijas avota, kuru Informators nemaina un tas līdzinās radio vai TV raidījumam pa kādu „kanālu”. Šo informāciju saņēmēji parasti atļauj saņemtās ziņas publicēt tikai pēc ilgāka laika vai pēc uztvērēja nāves. Daudzi „Zintnieka” lasītāji arī ir saņēmuši Informāciju no nezināmas, pat vizuāli sajustas būtnes (viedā sapnī vai nomodā), ko parasti nosauc par kādu Dievu vai Dieviņu, sekojot kādai pie mums ievestai citas tautas cilvēku izdomātai reliģijai.

Šādi novērojumi kļūs arvien biežāki un tas ir saistāms ar Zemes Spēka tīklojuma aktivēšanos un Zemes Spēka vietu enerģijas ietekmi uz cilvēku, kas veido t.s. radošo enerģiju.

Kasiopeja

„…Tas notiks pēc zemes laika 2013.gadā: vienlaicīgi un sinhroni sāksies jauns Zemes evolūcijas 26 000 gadu cikls…”

Komandieris X

Par nākotnes laiku saka: ”2012.gads, bet tālāk viss izplūdis.”

RA

„2013.gadā sāksies jauns 26000 gadu Zemes cikls un līdz tam notiks sekojošais:

- polu izmaiņas radīs jaunu Zemes novietojumu pret Sauli;

- Saule savukārt izmainīs savu pozīciju pret Plejādēm un arī attiecīgi mainīs Saules polus;

- Plejādes pabeigs spirāli, kas izmainīs attiecību pret Orionu;

- Orions pārcietīs dziļas pārmaiņas un garīgo attīstību…

Redzams, ka vairākos čenelinga materiālos kopīgais ir fakts, ka 2012.gads ir definēta kā robeža, šķirtne, bet līdz jaunam laika ciklam, kas sāksies 2013.gadā, Zeme mainīs polus, domājams magnētiskos ne rotācijas.

Krajons

Rīgā darbojas „Urantijas fonds” un tā ietvaros aktīva ir indigo bērnu grupa un kontaktieru Aplis, kuru sniegtā informācija no kanāla „Krajons” ir jau publicēta Zintnieka 2008.gada Nr 8. un 9. Šajos ziņojumos esošai informācijai man nav ko piebilst, bet vienīgi ir jāatceras, ka jebkura informācija par iespējamo nākotni ir varbūtīga, jo joprojām darbojas šo notikumu Cēloņi. Tāpēc tālredzīga cilvēku rīcība spēj kādas nepatīkamākās Sekas mazināt vai no tām pat izvairīties, bet vismaz ir iespējams tām pārmaiņām tālredzīgi sagatavoties.

Mūsdienu gaišreģi

Skallions (Gordon – Michael Scallion)

Skallions darbojas Pasaulē zināmā pētniecības institūtā (Matrix Institute ASV New Hampshire), kas regulāri izdod Pasaules mēroga prognozēm domātu žurnālu „The Earth Changes Report” (Ziņojumi par Zemes izmaiņām).Skallions šeit strādā ar citu Pasaulē pazīstamu gaišreģi Sintiju Keijes (Cynthia Keyes). Katrs interesents par šiem datiem var atrast Internetā pieejamus bezmaksas datus un informāciju, kā arī abonēt šo žurnālu. Internetā ir publicētas visas Pasaules kontinentu izmaiņu kartes, kā arī pieejams ir šo izmaiņu pamatojums. Līdz šim Skalliona prognozētās zemestrīces un vulkānu izvirdumi dažādās Pasaules vietās ir bijuši samērā precīzi un nav piepildījušies tikai daži prognozējumi, kas jau sākotnēji vienmēr tiek sniegti kā varbūtīgi notikumi.

Interesanti, ka Skallionam Informāciju nenodod kāda būtne no Garu Pasaules vai citām Pasaulēm kā tas parasti ir „čenelinga” procesos, bet gan kāda sieviete no tālas nākotnes, kurā reiz būšot pats Skalliona Gars.

Pēc Skalliona ziņojumiem, grandiozais Zemes pārmaiņu process jau ir sācies un kopš 1990. gada arvien vairāk un spēcīgāk notiek Zemestrīces un vulkāni, taifūni un briesmīgas vētras.

Kā pamatojumu grandiozām Zemes virsmas izmaiņām Skallions ziņo ledāju izkušanu un Zemes rotācijas smaguma sadalījuma izmaiņu un tāpēc Zemes dzīlēs esošie magmas „burbuļi” mētāsies un izsauks visas Zemes rotācijas krasas izmaiņas un zemes garozas grimšanu un pacelšanos.

Skalliona publicētās kartes satur tik iespaidīgas Pasaules izmaiņas, ka nav iespēju šeit tās aprakstīt, vienīgi varu pieminēt, ka pašreizējā Latvijas teritorijā tālākā nākotnē būs tikai saliņa ap Gaiziņu bet okeāns pletīsies līdz Urāliem, kas veidos garu salu un tālāk ūdens klājiens ar daudzām salām ir līdz aptuveni Novosibirskai. Tātad, tikai 19.g.s. beigās izceļojušiem latviešiem ir tālākas perspektīvas Sibīrijā. Jā, arī nesenās tautiešu izsūtījumu vietās mūsu pēcteči, iespējams, atgriezīsies.

Edgars Keisijs (Edgar Cayce) bija Amerikas lielākais „guļošais pareģis”, kurš galvenokārt slimajiem palīdzēja aizejot hipnotiskā miegā un tur „izlasot Akašas hronikā esošo informāciju” to miegā nodiktēja. Tādejādi viņš palīdzēja daudziem tūkstošiem. Labi, ka Keisijam bija labi palīgi, kuri visus Keisija „lasījumus” ierakstīja un dokumentēja. Tagad ar šo informācijas materiālu strādā pētnieki un viņa dēls jau ir izdevis vairākas grāmatas.

Bieži pie Keisija griezās arī cilvēki, kuriem interesēja pašu tālā pagātne, jo tur varēja atrast cēloņus dažādiem konfliktiem ģimenēs, neveiksmēm pašreizējā dzīvē. Tādejādi ir dokumentēta netieši iegūtā informācija par Atlantīdas civilizāciju (ir izdota grāmata „Keisijs par Atlantīdu”) un arī informācija par tālo nākotni. Internetā ir rodama E.Keisija nākotnes kontinentu karte, kurā redzama Āfrikas kontinenta sašķelšanās, lielas daļas Amerikas applūšana un Eiropā lielas ziemeļdaļas zaudējums, applūšana „veco ES valstu” robežās un arī Latvijā jūra ir izpletusies aptuveni 30 – 50 km no krasta.

Zīmīgs ir kāds Keisija „ceļojums nākotnē”, kurā viņš ir atkal uz Zemes kā zēns, kas atceras savu dzīvi kā Edgars. Viņam nākotnes zinātnieki notic un ar ātrgaitas cigārveidīgu kuģi aizved nākotnes zēnu uz vietām, kur dzīvoja Edgars Keisijs. Viņam parāda, ka visi Keisija ziņojumi ir saglabāti un zinātnieku cienīti. Šis E.Keisija „ceļojums nākotnē” notiek aptuveni 200 gadus uz priekšu (nav īsti zināms ieraksta datums, domājams ap 1945.gadu). Tātad grandiozās Zemes virsmas izmaiņas notiks līdz aptuveni 2150.gadam, kad šodienas meteorologi prognozē līmeņa pacelšanos okeānā par 6 – 12 m.

Ir zināms konkrēts Keisija redzējums, ka Ziemeļeiropas zemju izmaiņas notiks vienā „acumirklī”.

Zināšanu spēks

Maiju civilizācijas vēsture joprojām vēsturniekiem nav skaidra, jo tā pēkšņi it kā ne no kurienes parādās aptuveni 1000 g p.m.ē un izzūd 13 g.s. atstājot gigantiskas pilsētas un daudzkārt vairāk piramīdu kā Ēģiptē. Kortesa laupītāji un vietējās kultūras iznīcinātāji sastop jau tikai izkliedētas ciltis un degradētu, māņu ticību pārņemtu tautu, kurā nekas vairs neliecina par seno dižo priesteru zināšanām, bet viņu atstātie rakstu krājumi tiek Eiropu pārņemtās reliģijas aptumšoto fanātiķu sadedzināti. Par senām zināšanām tagad vēsta tikai piramīdās kaltie simboliskie vēstījumi un kalendārie skaidrojumi. No maiju vēstures izriet dīvains vēstījums – maiji ir nākuši uz Zemi lai cilvēkiem vēstītu par laiku.

Skatot maiju atstāto 5. Saules kalendāru, kas beidzas 2012.gada 22.decembrī ir jāatceras, ka maiju laika skaitīšana turpināsies, jo citādi nebūtu vajadzīgas laika vienības piktuns – 7885 gadi, kalabtuns – 158 000 gadi, kinčiltuns – 3 000 000 gadi un alautuns – 63 miljoni gadu. Atgādinu, ka mūsdienu skolās mācītā vēsture aprobežojas tikai ar dažiem tūkstošiem gadu.

No seniem maiju vēstījumiem izriet, ka pašlaik Zemi apstaro kāds Galaktikas centra stars, bet ar 2013. gadu mūs apstaros un ietekmēs (vai vadīs) cits Stars no Galaktikas, kas prasīs no cilvēka citādu attieksmi pret visu dzīvo dabā un jaunu apziņu par cilvēcību vispār.

Iespējamo Saules aktivitāti (maiju – Saules uguns) un tās sekas mēs spējam prognozēt samērā precīzi, jo 20.g.s. trīsdesmitos gados zinātnieks A.Čiževskis uzrakstīja plašu novērojumu grāmatu „Saules vētru atbalss uz zemes”, ko Krievijā un PSRS bija aizliegts publicēt līdz 80-iem gadiem, taču Pasaulē tā kļuva populāra starp zinošiem cilvēkiem. Čiževskis pierādīja, ka Saules aktivitāti raksturo Saules izvirdumu skaits un to spēks kā lādētu daļiņu plūsma kosmosā. Aktīvo daļiņu mākonis šķērso Zemes trajektoriju un tādejādi var precīzi aprēķināt kāds zemes apgabals tiks „bombardēts”. Izrādās, ka šajos saules izvirduma „apsvilinātos” apvidos cilvēku un dzīvnieku imunitāte strauji krītas, bet baktēriju un vīrusu aktivitāte ļoti pieaug. Rezultātā lokāli novēro sērgu uzliesmojumu konkrētos apvidos, bet Saules aktivitātes gados visur aktivizējas dažādas slimības un sērgas..

Dažos apvidos pie Saules izvirdumiem novēro pašaizdegšanās rezultātā radušos mežu ugunsgrēkus, munīciju noliktavu neizskaidrojamu uzsprāgšanu. Pirms 2.Pasaules kara kāds inženieris esot izgatavojis aparātu, kas izstaro tos pašus viļņus ko saule aktivitātē un pat no vairākām jūdzēm liela attāluma spējis uzspridzināt munīciju. Kādā neveiksmīgā eksperimentā šis inženieris esot gājis bojā ar vienīgo izstarotāju.

Diemžēl, bet Bībeles mācība ir par Apokalipsi – t.i. visa dzīvā bojā eja kādās Zemes kataklizmās un to dēvē arī par „Pasaules galu”. Patiesības labad ir jāatgādina kādi jau pārlaistie plaši sludinātie „Pasaules gali”. Pareizticīgie gaidīja „Pasaules galu” 1492. gadā Lieldienās, kad pēc grieķu – krievu kalendāru bija 8000. gadu mija. Tagad mūspusē kalendāra sākums ir definēts ar Kristus iespējamo dzimšanas gadu un „Pasaules gals” tika gaidīts tieši 1000. un arī 2000. gadā.

„Pasaules gala” mūsdienu prognožu saraksts ir garš un tajā sākot ar 2008. un beidzot ar 2020.gadu ir minēti vismaz 12 krīzes Pasaules mērogā, t.sk. vismaz 3 iespējamās sadursmes ar asteroīdiem (2008., 2014., 2019.). Skaidrs ir tas, ka ja cilvēks pats atrodas plūdu reģionā, tad viņam šķiet, ka visā Pasaulē ir plūdi, tādejādi šim reģionam ir „Pasaules gals” klāt. Lielais gaišreģis Edgars Keisi (Edgar Cayce) ir prognozējis 4 lielu ASV pilsētu applūšanu un pirmā – Nju Orleāna jau pirms pāris gadiem applūda, jo taifūna uzbrukumā neizturēja okeāna aizsargdambji. Vēl līdzīga iznīcināšana gaidāma 2 ASV pilsētām austrumu krastā un 1 lielai pilsētai rietumkrastā. Daudzi ASV štati paies zem okeāna līmeņa, savukārt senā Atlantīda pacelsies virs okeāna. Pēc tik iespaidīgiem zaudējumiem arī visbagātākā Pasaules valsts – ASV ekonomika neizturēs un tā līdzīgi kā kādreizēja PSRS „noies no vēstures skatuves”. Interesentiem derētu pārlasīt F. William Engdahl rakstu, kas publicēts žurnālā „Global Research”, kas ir pirmo reizi kā referāts nolasīts starptautiskā konferencē 2003.g. septembrī Austrijā.

Mūsu Valsts Bankā ir uzkrāti pārāk daudz US $ un tiem zaudējot savu tirgus vērtību, arī mūsu valsts attiecīgi zaudēs daudz miljonus pašu tuvredzības rezultātā. Interesanti, ka ASV ekonomiskā pagrimšana bija iespējama jau sākot ar 2001.gadu, bet tas varētu lavīnveidīgu katastrofu izsaukt daudzās Pasaules valstīs. Tāpēc pēc Sibīrijas gaišreģes Anastāsijas teiktā Pasaules Baltie spēki daudz darīs, lai toreizējo iespējamo krīzi mazinātu un attālinātu (manuprāt – vismaz 7 gadu vēlāk). Lūk, pagājušie 6 gadi daudzus Pasaulē pārliecināja pakāpeniski atteikties no „visvarenā dolāra” un par tā uzkrājumiem daudzas valstīs iepirka zeltu. Latvijā toreiz par 1 $ prasīja 70 sant., bet tagad jau 45 santīmu „vērts” ir tas pats dolārs. Tādejādi mēs visi redzam ASV ekonomikas norietu un dolāra „visvarenības” krišanu.

Objektīvi visiem novērojamie iespējamie Pasaules krīžu cēloņi

Jau kopš 1991.gada zinātnieki brīdina par iespējamām klimata izmaiņām „siltumnīcas efekta gāzu” (SEG) un ozona aizsargslāni iznīcinošo gāzu izdalīšanas rezultātā. Riodežaneiro 1991.gadā notika visu Pasaules valstu vadītāju apspriede, kur pirmo reizi politiķi uzklausīja zinātnieku brīdinājumus un sprieda ko un kā darīt situācijas labošanai. Tikai Kioto lēmums samazināt ogļskābes izmešus un sākt norēķinus par izmešiem reāli veicināja jaunas attieksmes rašanos pret Dabu. Pērn (2007.g.) Bali konference Indonēzijā rādīja, ka līdz visu valstu vienotībai ir vēl tālu, bet daudzie protesti pret Ķīnas un ASV nevērīgo politiku Dabas aizsardzībā jau rāda zināmas cerības par to, ka Pasaules sabiedrībai izdosies ar norēķiniem ietekmēt pat šīs valstis izturēties saudzīgi pret Dabu.

ANO 1995 g. organizētā klimatologu apspriede brīdināja cilvēci, ka sagaidāmas arvien spēcīgākas klimata izmaiņu parādības, ka kādas retas parādības, ko agrāk novēroja vien reizi 3 paaudzes – tās tagad var iestāties reizi 10 gados. Mēs jau esam pieredzējuši sniegu Āfrikā, neredzēti spēcīgas lietusgāzes mērenā joslā, neredzētu krusu – līdz apelsīnu lielumam Spānijā, arvien biežākus un spēcīgākus taifūnus. Tādejādi Pasaules klimata radītās mājokļu un ražas iznīcināšanas zaudējumi sāk tuvoties tiem, ko rada pašreizējais klusais kristiešu Pasaules karš ar musulmaņu valstīm. Krievijas pētnieki pērn ziņoja, ka lielas katastrofas klimata izmaiņu rezultātā tur notiek jau 3 reizes vairāk kā agrāk – pirms 1990. gada un gada vidējā temperatūra jau regulāri pārsniedz kādreiz maksimālos rādītājus.

Jau vairākus gadus zinātnieki konferencēs konstatē, ka globālā sasilšana un polāro ledus kušanas process attīstās ar paātrinājumu un vairs nav šaubu par visu ledāju izkušanu, ja nenotiks kāds pilnīgi jauns pagrieziens. Zinātnieku diskusijas notiek par to – kādu līmeni sasniegs okeāns un kad attiecīgie līmeņi būs reāli redzami. Diskusijas ir arī par to kāds būs galējais okeāna līmenis pēc visu ledāju izkušanas un tiek minēti skaitļi 60 m līdz pat 120 m. Tas nozīmē to, ka pirmās robežas gadījumā (130-150 gadu periodā) Latvija zaudēs vien daļu Zemgales un Rīgu, bet Vidzemē jūras krasts iestāsies gar kādreizējo pēdējo kāpu zonu Salaspils – Vangaži – Limbaži. Savukārt galējā okeāna līmeņa sasniegšana +120 m (vairāku simtu gadu laikā) radīs Latvijas vietā vien saliņu ap Gaiziņu un tad ticama būs Pasaulē populārā gaišreģa Skalliona karte. Zīmīgi, ka tad stabili virs okeāna līmeņa var būt tikai Sibīrija, kurp jau 19. g.s. izceļoja latvieši savu „apsolīto zemi” meklējot.

Šīs Pasaules klimata izmaiņas un arvien plašākie plūdi izraisa ievērojamus pārtikas zaudējumus un auglīgās augsnes virskārtas zudumus jau tuvākos gados. Pārtikas sadārdzināšanos Pasaulē novēro jau tagad (2007.-2008.g.) visā Pasaulē un ES vadošie politiķi nopietni jau apspriež radušos krīzi.

Plūdu cēloņi var būt dažādi, bet zinātnieki Vidusjūrā nesen konstatēja jaunu parādību ūdens pacelšanos mākoņos pateicoties elektriskā lādiņa starpībai. Iztvaikot siltuma ietekmē ūdens stundā var tikai dažus mm, bet pie liela elektriskā sprieguma ūdens līmenis esot pazeminājies pat par 20 cm stundā! Tas nozīmē, ka šis lielais ūdens daudzums veido vairāku stāvu augstos mākoņus, kas kaut kur nolīs dažās stundās veidojot desmitiem centimetru slāni un notekot zemākās vietās, tur būs jau metriem biezs ūdens slānis.

Tikai 2 valstis ir paziņojušas, ka tām ir lieli pārtikas rezervju krājumi – ASV un Krievija priekš 2 gadiem, bet pārējās paļaujas uz tirgus dalībnieku operatīvām rezervēm un tālā transporta neievainojamības hipotēzi, kas mūsdienas gan vairs nav pamatota.

Degvielas pieprasījuma straujais pieaugums apsteidz ražošanu un piegādes iespējas, turklāt jaunas atradnes vairs nav gaidāmas, tāpēc Pasaulē ap 2010. gadu sāksies ievērojams šķidrās degvielas trūkums. Tas ļoti sadārdzinās tālos pārvadājumus un daudzviet tie vairs neatmaksāsies. Degvielas cenu straujās izmaiņas apgrūtinās preču un izejvielu apmaiņas procesus. Tāpēc nāksies atjaunot daudzas ražotnes reģionu pašapgādei. Globalizācijas rožainās attīstības periodā daudzas valstīs iznīcināja vietējās mazās ražotnes, nedomājot par stratēģisku izdzīvošanas garantēšanu reģionam (valstij).

Degvielas trūkums jau bija kara cēloni Irākā, bet nākotnē mazāki vai plašāki konflikti dēļ degvielu Pasaulē būs vēl vairāk, bet pārtikas trūkums un cilvēku lavīnveida migrācija uz pārtikas un ūdens bagātiem reģioniem radīs pilnīgi jaunu situāciju Pasaulē.

Degvielas trūkums radīs tās sadārdzinājumu un sekojoši daudzas un varenās tehnikas vienības kļūs ekonomiski neattaisnojamas. Tad, iespējams, ka atkal laukos aktīvi sāks darboties mazjaudas tehnika un gandrīz aizmirstie zirdziņi.

Klimata pētnieki jau raksta, ka regulārie plūdi radīsies jūru un upju deltu apkārtnē, jo bez pastiprinātiem nokrišņiem arvien lielāku ietekmi radīs okeāna līmeņa paaugstināšanās un ap 2050 gadu tas jūtami var samazināt blīvi apdzīvojamo teritoriju Dienvidāzijā un Eiropas rietumos jūrai atkarotās platībās (okeāna līmenis var celties par 1-2 m), kur ir arī lielas pārtikas ražotnes ar divkārtēju ražu gadā.

Pastiprinātā vulkāniskā aktivitāte Pasaulē un iespējamās ģeoloģiskās pārmaiņas ir ģeologu diskusiju saturs, jo nenoliedzami, ka vulkāni aktivizējas, turklāt ledāju kušana arvien vairāk ietekmē Zemes rotācijas kustību. Ir atzītas vairākas ģeoloģisko plātņu saspringtās zonas – Vidusjūra, Ziemeļamerikas abos krastos.

Skatot senās kartes Latvijas teritorijā arī nav grūti ievērot, ka jūra kādreiz pārklāja lielu daļu pašreizējās sauszemes un lielo pārmaiņu laikā nebūs nekas pārdabisks, ja jūra atkal atgriezīsies senos krastos. Ja skatām Edgara Keisi prognozēto karti, tad redzam Baltijas jūras ievērojamu pavirzīšanos uz austrumiem, tāpat jūras atjaunošanos Āfrikas vidienē – pašreizējā Sahāras tuksnesī, daudzviet Amerikā krastu līnija attālināsies no pašreizējā okeāna. Nesen Pasauli pārsteidza fotogrāfijas, kurās redzama ievērojamas plaisas veidošanās Āfrikas ziemeļaustrumos, kas virzās arvien dziļāk kontinentā tieši tajā virzienā kur kādreiz tālā nākotnē Āfriku šķērsos jūra pēc Skalliona prognozes.

Roberta Monro tiešie nākotnes vērojumi

Roberts Monro (Robert A. Monroe) Pasaulē ir pazīstams ar zinātniski pamatotu izpēti savos „ceļojumos” astrālās Pasaulēs un Laikā. Viņš izveidoja speciālu Lietišķās pētniecības institūtu, kurā pielieto viņa patentētās metodes interesentu pārvešanai astrālā Pasaulē izmantojot binaurālās skaņas metodi. R.Monro 3 grāmatas daudzkārt plašāk un precīzāk pamato informāciju par citām – astrālām Pasaulēm, kuras viņš izpētīja personīgi daudzos gados. Pasaulē nav līdzīgu pētījumu un mūsdienu cilvēkam R.Monro grāmatas stāsta par patieso Pasaules uzbūvi.

Par pašreizējo Zemes periodu raksturo R.Monro astrālos ceļojumos konstatētā daudzu citu civilizāciju objektu klātbūtne starp Zemi un Mēnesi. Lielākie bāzes objekti ir cilindra veidā vairāku kilometru garumā, uz kura virsmas „bāzējas” daudzi pusapaļi ‘’šķīvīši”. Tādu objektu ap Zemi ir tūkstošiem un to mērķis – novērot iespējamo grandiozo notikumu. Šie objekti esot no mūsu Galaktikas, bet no citas Laika Sistēmas. Zinātnieki vairākās valstīs nopietni pēta nezināmos lidojošos objektus ( NLO) un viņi ir tālu tikuši sapratnē, ka tie tiešām ir citu civilizāciju veidojumi un tikai ārkārtas gadījumos tie kļūst mūsu acīm redzami. Izrādās, ka šo daudzo civilizāciju mērķis ir novērot gaidāmo ārkārtīgi reto notikumu Visumā – dažādu enerģētisko lauku, enerģiju veidu nonākšanu vienā visuma telpas un laika koordinātē. Zemes laika mērogā šāds notikums mūsu Galaktikā iespējams tikai reizi 87 000 000 gados. Šis rādītājs nav gaidāmā notikuma biežuma rādītājs, bet gan varbūtība, ka šajā laika sprīdi tas varētu notikt. Šobrīd ir zināms, ka šis notikums notiks un radīsies pilnīgi jauns enerģijas veids. Tā pārņems visu cilvēci un nākotnes cilvēkam dos pilnīgi jaunas spējas. Jauno cilvēku psihiskās enerģijas aptuveni varētu būt līdzīgas ar pašlaik uz Zemes dzimušiem „indigo” bērniem.

Skaidrs, ka šīs iespējamās grandiozās pārmaiņas pašreizējiem cilvēkiem nes galējas briesmas un arī potenciālas iespējas izdzīvot cilvēcei kā tādai.

Labvēlīgās iespējas varētu izskaidrot ar jaunām cilvēka iespējām saplūst ar jebkuru saprātīgu enerģētisku sistēmu, kas daudz plašāka par pašlaik zināmām ilūzijām telpā un laikā. Piemēram, cilvēks spēs ar savu saprātu un sajūtu sistēmu saplūst ar jebkuru dzīvnieku un putnu un tādejādi saņemt arī visu sajūtu gammu tieši un arī dzīvnieka sevišķo spēju līmenī, bez kāda stāstītāja starpniecības. Cilvēkam noderīgās radošās enerģijas kļūs pieejamas visaugstākā pakāpē, kļūstot radošās jomās kā agrākie ģēniji mākslās un zināšanās. Kontakti un informācijas apmaiņa ar citiem ārpus Zemes Saprātiem kļūs katram pieņemams un pieejams process. Šodienas cilvēkam ir grūti visu nākotnes cilvēku iespējas un spējas pat saprast, bet Monro tās eksperimentāli pārbaudīja kopā ar Pavadoņiem tālajā nākotnē.

Cilvēce šo Lielo Zemes Pārmaiņu nedrīkst palaist garām, jo tad Sekas varētu būt briesmīgākas – cilvēks pazaudēs valdošo lomu uz Zemes, degradēsies tik tālu, ka nevarēs runāt kā par apzinīgu un saprātīgu būtni.

R.Monro savos eksperimentos tieši apsekoja Zemi nedaudz pēc 3000. gada, kad Pasaule pat gadus vairs neuzskaita, jo neesot tam vajadzības. Izrādās, ka visa Zeme ir pārklāta ar dārziem, mežiem, kas izskatās kā skaisti parki, bet visur klejo zivis okeānā un dzīvnieki mežos, putni gaisā, kuri nemaz nebīstas cilvēka. Nekur uz Zemes neredz pašreizējo pilsētu un kādu nebūt tehnisku pārvietošanās līdzekli. Cilvēki brīvi pārvietojās lidojot astrālā līmenī, bet materiālos ķermeņus atstājot speciālā enerģijas kupolā mežā vai parkā. Cilvēka dzīvi Gars vairs neatkārto daudzas reizes reinkarnējoties, bet tikai 1 reizi – pēdējo. Tas nozīmē, ka cilvēki ir sasnieguši mūsdienu zinātnieku un skolotāju apziņas līmeni, jeb cilvēka Saprātam ir 7. garīgais līmenis, aiz kura pašlaik ir pāreja uz Gaismas (Skolotāju, Augstāko Saprātu) līmeni. Nepateikts un neatbildēts R.Monro eksperimentos ir – kas notika ar tām 3.,4.,5. un 6. līmeņa dvēselēm, kuras pašlaik vēl ir vairākumā mūsdienu materiālo interešu pārņemtos cilvēkos. Skaidrs, ka atgriezties ļoti lielā enerģijā uz Zemes šie zemākā līmeņa materiālisti nemaz nevarēs, jo tas viņiem būs nepanesami.

Personīgi man radās pozitīva pārliecība par pašreiz savu darāmo darbu – bijušo iznīcināto purvu atgriešana Dabai tiks atzīta par nozīmīgu cilvēka darbu pat līdz 3000.gadam, lai arī šodienas pilsētniekiem tā šķiet utopija. No otras puses skaidrs, ka visu pilsētu – monstru mūžs jau skaitāms gadu desmitos vai daži simti gadu, jo to vietās izpletīsies jūras.

R.Monro nekur neatšifrē to Lielo Notikuma realizācijas momentu, kad radīsies jaunā enerģija uz Zemes, bet ir zināmas aizdomas, ka tas varētu notikt 2012. gada tuvumā, kad objektīvi krustosies daudzi enerģiju veidi (mūsu Galaktikas „stars” + Saules sistēmas planētu rinda + Saules ārkārtēja aktivitāte + citu nezināmu enerģiju „stari”). Tāpēc ar lielu interesi skatīsim iespējamos notikumus, kurus gaida arī tūkstošiem dažādu civilizāciju pārstāvji sniedzot arī informāciju par sevi kodētā veidā dažās precīzās „labības piktogrammās”.

3.daļa – rekomendācijas

Lielo pārmaiņu pulkstenis tuvojas jaunam Laikam

Katra turpmāko rīcības programmu noteiks atbilde uz jautājumu – kad tās Lielās Pārmaiņas var notikt? Patiesība ir tā, ka mēs ar Černobiļas avāriju jau iegājām Lielo Pārmaiņu Laikā. Zemes laika gadu varam salīdzināt cilvēka dzīvē ar 1 sirds pukstu. Tāpēc daži desmitu gadu Zemei ir tikai īss moments. Vienai Pasaules mēroga krīzei izgājām un attiecīgo pieredzi ieguvām, pārciešot pat 20 000% inflāciju ( 200 reižu kritās mūsu naudas vienības vērtība!) 1991.-1995.g. Padomju Savienības sabrukumā.

Nedz Edgars Keisijs, nedz Skallions nedod skaidru atbildi uz šo jautājumu, jo Zemes Kopējā Informatīvā laukā laikam mūsu – cilvēku izpratnē nav konkrēta jēdziena – diennaktis, nedēļas, mēneši, gadi, kas būtu saistīti ar konkrētā iespējamā notikuma norisi. Mums – cilvēkiem to ir grūti saprast, jo mēs visus bijušos notikumus saistām ar konkrētu datumu. Paanalizēsim visvienkāršākos likumus Kosmosā. Cēloņu un Seku likums nosaka, ka katram iespējamam notikumam ir daudzu cēloņu komplekss un kamēr Cēloņi ir darbībā, tas iespējamais notikums nevar iestāties. Piemēram, saimniecei ir jāizcep maize piektdienas vakaram. Tāpēc viņa ieliek rūgt mīklu jau diennakti iepriekš. Taču, ja uznāk auksts laiks, vai gadījusies slikts raugs, tā mīkla neuzrūgs un maizi iznāks cept tikai sestdien.

Mūsu tautietis Vijciemā Artūrs Goba savulaik aprakstīja Informāciju, ko ieguva jutīgs cilvēks pie enerģētiski spēcīga akmens, ko sauc par Dievekli. Tad tika paziņots, ka lielas pārmaiņas Latvijas teritorijā notiks pēc liela Etnas vulkāna izvirduma. Raksturīgi, ka arī Edgara Keisija informācijā Etnai kā sākuma momentam lieliem Zemes notikumiem ir atvēlēta liela nozīme. Savukārt Vijciema Dieveklis precizē, ka Etnas lielais izvirdums notiks ziemā, kad šeit būs sniegs. Vulkanologi raksta, ka Etnas aktivitāte pēdējos gados ir pieaugusi un ir notikuši jau vairāki nelielie tā izvirdumi daudz biežāk kā agrāk. Tas nozīmē vien to, ka mēs arvien vairāk tuvojamies grandiozām pārmaiņām uz Zemes – materiālajā pasaulē.

Mūsu sabiedrība jau ir izgājusi lielu politisko krīžu pieredzi 1991 -1995.gados un pēc pieredzes līdzības varam prognozēt secību kas un kā tagad notiks jau Pasaules mērogā.

1.Posms – vispārējās krīzes iesākums kā inflācijas arvien straujāks pieaugums un cenu lavīnveida celšanās uz pieprasītākajām pārtikas precēm. Arī šī procesa sākumu jau Pasaulē novēro.

2. Naudas kā starpvalstu norēķinu valūtas vērtības strauja krišanās un vispārēja atteikšanās no ASV dolāra kā norēķinu naudas. Jau redzam US $ neatgriezenisko vērtības krišanos Pasaulē.

3. Tālo un ilgstošo piegāžu apgrūtinājumi un apstāšanās tuvāko 3-4 gadu laikā tieši norēķinu apgrūtinājumu dēļ.

4. Dažādu rūpniecības nozaru apstāšanās kādu izejvielu piegādes traucējumu dēļ. Visvairāk varētu ciest lielās starpvalstu korporācijās, kur detaļu un komponenšu piegādes notiek lielā attālumā.

5. Valstīs sāks trūkt preces, kuras neražo uz vietas un to ražošanas atjaunošana prasa laiku un līdzekļus.

6. Starpvalstu norēķinu trūkumu dēļ apstājas importa degvielas un enerģijas piegādes un to trūkums tirdzniecībā strauji sadārdzina esošo apjomu, kas aptur enerģijas un importa materiālu ietilpīgās ražotnes.

7. Tautas lokāli var mēģināt atjaunot ražotnes, kuru produkcija noder kā bartera tirdzniecība, sevišķi pārtika, jo bijušo valstu struktūras vairs nespēs vadīt tautsaimniecību, bet trūkst lēta vilkmes spēka. Skalliona prognozēs ir rakstīts, ka pašreizējās ASV vietā izveidošoties vairākas dzīvotspējīgas kolonijas.

8. Pasaulē sākas lielu tautu masu pārvietošanās pāri robežām, kas rada nemierus un karus – lokāli pilsoņu kari un iespējama arī Āzijas un Āfrikas apvienotās musulmaņu armijas iebrukums Eiropā. Nostradama pareģojumu interpretācija sniedz ziņu, ka tas varētu notikt pēdējā Pāvesta valdīšanas laikā, kā bezgalīgā musulmaņu un kristiešu (ticības brāļu) naida uzliesmojums. Viens no pēdējiem trim Pāvestiem būšot polis (pēc Nostradama), tātad pašlaik kristiešus vada vai nu priekšpēdējais vai pēdējais Pāvests un redzam taču, ka viņš nespēj nomierināt dažādās ticības pretrunās satracinātos musulmaņus.

9. Iespējamo ģeoloģisko pārmaiņu laikā arī Eiropas valstis var zaudēt daļu teritorijas jau pirmajā pārmaiņu posmā – gar Vidusjūru, gar Atlantijas okeānu, Norvēģijas ziemeļos, tāpēc tautu pārvietošanās ir iespējama arī Eiropā. Skaidrs, ka ledāju kušana Pasaulē paātrinās un jau pēc 50 gadiem daudzi miljoni cilvēku no piejūras pilsētām būs spiesti pārvietoties uz augstākām vietām. Tāpēc arī Rīgas mūžs jau ir salīdzināms ar pašreizējo bērnu mūžu un piepildīsies senās vietējās lībiešu tautas zintnieku redzējums – jūras izplešanās senos krastos un „Rīgas nogrimšana”.

10. Tautu izdzīvošanai ļoti noderīgi būs esošā cilvēku intelekta sniegtie risinājumi un labāk spēs izdzīvot tautas, kur vēl ir palikuši vietējie zinātnieki un inženieri, kā arī kaut minimālas ražotnes, kuras spēs ražot izdzīvošanai nepieciešamo un arī bartera preci apmaiņas tirdzniecībā ar citām tautām. Ļoti svarīgas būs savu „sakņu apzināšanās” tautā kā informatīvi – enerģētiskā saite ar Māti –Zemi.

Šīs pārmaiņas varētu Zemes laikā notikt vairāku desmitu gadu laikā, bet ļaunākā iespēja ir to koncentrācija dažos gados, tāpēc vēl ir iespējas daudzveidīgi sagatavoties, bet to spēs veikt tikai tālredzīgie, kuri saprot objektīvi esošos Cēloņus tālākām Sekām.

Zemes pārmaiņas jau ietekmē cilvēku veselību

Pasaules medicīniskā literatūrā parādās statistisko datu apkopojumi, no kuriem izriet, ka pēdējos 10-15 gados ir palielinājusies saslimstība arī ekonomiski attīstītās valstīs un sevišķi saslimšana ar vēzi – par 30%, sirds un asinsvadu slimībām, vairogdziedzeris, insulta parādības, dažādas baktērijas urīna sistēmā u.c.. Ļaundabīgā audzēju slimību pieaugumu saista ar jonosfēras un ozona slāņa pavājināšanos, jo cauri šim aizsargājošam slānim tagad Zemi sasniedz daudz spēcīgāks jonizējošais starojums no kosmosa, kas spēj bojāt šūnu kodolu. Otrs globāls cēlonis ir Saules aktivitātes periodos notikušie izvirdumi, jo pēdējos Saules ciklos tie ir kļuvuši vairāk un izvirdumu nestās lādētās daļiņas Zemi bombardē daudz vairāk, bet 2012.gadā mūs var sasniegt daudzkārt spēcīgākas Saules daļiņu plūsmas.

Klimata izmaiņas ne visiem ir piemērotas, jo ilgstoši lieti ziemā var izsaukt mūsu klimatā pie sniega pieradušiem depresiju. Īstu ziemu trūkums izmaina dažādu kukaiņu izdzīvošanu un tagad jau dažviet novēro Nīlas gripu (piemēram, Volgogradā) ko pārnēsā kādi siltumu mīlošie Āfrikas odi. Līdzīgi ir sagaidāmas citas dienvidnieku slimības pie mums – mērenā klimata zonā.

Spēcīgās un ilgstošās lietusgāzes ir tieši draudi upju lejtecēs dzīvojošiem un pārtrūkstot piegāžu ceļiem, pat dzeramais ūdens kļūst bīstams, izsaucot dažādas sērgas kā nesenais taifūns Mjanmā ar 100 000 upuriem.

Dažādi taifūni, lietusgāzes var ilgstoši pārtraukt piegādes un izrādās, ka aptieku tīklos nemaz nav tik daudz rezervju, lai iztiktu ilgāku laiku bez pieveduma, tāpēc arī palīdzība cietējiem nākotnē var kļūt apgrūtināta. Šādu situāciju jau novēroja pat bagātā ASV, kas nespēja apturēt traģēdiju un daudzu miljonu pilsētas Jaunorleānas iznīcināšanu. Par jau novērotām klimata izsauktām traģēdijām Dienvidāzijas valstīs Pasaulē tika runāts daudz – Bali un Mjanmā, bet mūsu presē tas tika klusāk aprakstīts, jo vēl nesen raksti par Pasaulē notiekošām izmaiņām Latvijā šķita kā „aizliegtais temats”..

Šūmana starojuma izmaiņas

Vācu ārsts Šūmans (Dr W.O. Shumann) 1952. – 1957. gados daudz pētīja zemfrekvences starojumu 5 – 50 Hz, kas ir sevišķi zemo frekvenču diapazonā, kurā izstaro arī mūsu smadzenes. Viņš pieņēma, ka šajā diapazonā ir arī Dabas starojums kā visā dzīvā uzturētājs. Šī doma tika arī dažādu zinātnieku pētījumos pierādīts un izrādījās, ka šajā diapazonā starp Zemi un jonosfēru novēro noteiktus Šūmaņa starojuma maksimumus – kā raksturīgas lielākas intensitātes zonas: 7,8, 14,0, 20,0, 26,0, 33,0, 39,0, un 45,0 Hz. Interesanti, ka pirmie kosmonauti ļoti cieta no šī starojuma trūkuma un lai viņi varētu normāli strādāt, Zemes pavadoņos tika izmantoti speciāli elektromagnētiskie svārstību starotāji.

Šūmaņa starojuma pētījumi nav vienkārši veicami, jo uztvērēju antenas sevišķi zemām frekvencēm ir grandiozas – to izmēri ir no 20 km līdz pat 50 km. Tehnikā šo diapazonu izmanto militāriem sakariem ar zemūdenēm, jo šo starojumu nevar pārtvert kā radioviļņus.

Mūsu skatījumā svarīgi ir uzzināt, ka zinātnieki ir konstatējuši, ka pēdējos gados strauji paaugstinās pirmās Šumana rezonanses maksimums frekvence ( 7,8 Hz) Zemei. Agrākā 7,8 Hz maksimums tagad ir „pārvietojies” uz aptuveni 12 Hz zonu. Tas nozīmē to, ka gribam, vai negribam, bet Zemes – jonosfēras zonā esošā zemas frekvences rezonanses joslas ir pārvietojušās uz augstāku svārstību zonu un tas ietekmē cilvēka fizisko veselību, emocionālo, mentālo un psihiskos līmeņus. Daži biologi domā, ka tas palielina bioloģiskās dzīves intensitāti un parastā 24 stundu diennaktī paveicamo, tagad mūsu smadzenes un arī šūnas spēj to pašu paveikt daudz īsākā laikā – 16 stundās. Attiecīgi var samazināties arī nepieciešamais miegs no 8 st uz 6 st. Ne visi cilvēki šīm lielajām izmaiņām apkārtējā vidē tiek līdzi un rodas ķermeņa parametru novirze no normas, ko parasti dēvē par saslimšanu.

Piemēram, pēdējos gados ziemeļu puslodē ir strauji pieaudzis vēža slimnieku skaits – par 30% 10 gados, bet Latvijā esot it kā 20% vēža slimību pieaugums. Ārsti runā, ka strauji pieaug arī insulta un infarkta gadījumi pat visai jauniem cilvēkiem. Saslimstībai ar vēzi varētu būt tieša saite ar ozona slāņa samazināšanos, jo tāpēc aktīvais starojums no kosmosa vairāk bombardē mūsu organisma šūnas, radot to bojājumus. Ja imūnā sistēma un vairogdziedzeris ar šo palielināto ikdienas bojāto šūnu utilizāciju un izvadīšanu vairs netiek galā, tad novēro saslimšanu ar ļaundabīgiem audzējiem.

Vienīgā zināmā palīdzība ir imūnās sistēmas pretestības spēju paaugstināšana ar dabiskajām vielām no augu valsts – dažādas ogas, augļi, kaltētas lapas spēj palīdzēt daudz vairāk par sintētiskajiem preparātiem, jo pašreizējais uzbrukums cilvēka organismam ir pilnīgi neizpētīts. Otrs palīdzības avots ir jonizētie avota ūdeņi, kurus tautā sauc par „dzīvais ūdens”. Tie ir kopš 1988.gada visai plaši pētīti un izstrādātas labi aparāti, kuri veiksmīgi strādā dažādās ES valstu slimnīcās. Zināms, ka pirms daudziem tūkstošiem gadu virszemes ūdeņu potenciāls bija -350 mV, kāds tagad ir tikai veselu cilvēku un dzīvnieku asins potenciāls. Saslimstot, asins potenciāls krītas līdz pat 0, bet iedodot slimniekam vien speciāli uzlādētu ūdeni, novēro daudzu aizsardzības funkciju uzlabošanos. Diemžēl, bet šādu lādētu avotu ūdens ir reti sastopams, bet biežāk ir ap -250 mV, – 300mV, tāpēc speciālā aparatūra slimnīcās būtu ļoti noderīgs palīgs.

Zīmīgi, ka Latvijas veselības aizsardzības sistēma, nepieņēma perspektīvo jauno tehnoloģiju slimnīcās, kur portatīvā aparātā var ražot jonizēto „dzīvo” ūdeni un iegūt arī anolitu – Dabai nekaitīgo dezinfekcijas šķīdumu, kurā aktīvā hlora saturs ir 200 reižu zemāks kā importa dezinfekcijas līdzekļos. Nelaime bija apstāklī, ka slimnīcās šī tehnoloģija deva lielu naudas ekonomiju ( valsti virs 1 000 000 Ls) un nevajadzēja importēt dārgos dezinfekcijas līdzekļus un tādejādi daudziem dakteriem zuda peļņa no starpniecības. Pēdējā slimnīca, kura turējās pret ierēdņu spiedienu bija Gaiļezers”, ko drīz „pievienos” un „rekonstruēs” atbilstoši Veselības ministrijas „gaišajiem prātiem”. Latvijas zinātnieku novērojumi par elektroķīmiski aktivēto šķīdumu spēju paaugstināt šūnu rezistenci un kopumā imūnās sistēmas spēju pretoties ārējiem apstākļiem bija sensacionāli nozīmīgi, taču tie neguva valstī valdošo ievērību…. Acīmredzot , ka zinātnieku idejas spēj apsteigt cilvēku sapratni, bet glābt kādu cilvēku grupu no „dabiskās atlases” būtu pret Dabas likumiem, tāpēc vērosim bezkaislīgi baktēriju pasaules aktivēšanos un līdzšinējo ķīmisko preparātu bezspēcības palielināšanos pret t.s. „hospitāļu infekcijām”.

Daži zinātnieki domā, ka Šūmana rezonanses maksimumu frekvenču paaugstināšanās nozīmīgi ietekmēs cilvēka spēju izmaiņu uz paaugstinātās jutības pusi un tie, kurus saucam par „ekstrasensiem” arvien vairāk kļūs mūsu sabiedrībā. Pašlaik bieži novēro t.s. „apziņas paplašināšanās” parādību, kad cilvēks kādu stresa situāciju rezultātā (klīniskā nāve, elektriskais trieciens, avārija, liela krīze ģimenē vai sabiedrībā u.c.) pēkšņi pilnīgi izmaina iepriekšējos, arī sabiedrībā pieņemtos uzskatus, un sāk darboties pilnīgi citā jomā, attīstot lielu talantu. Naivi un muļķīgi ir šādam, pārvērstam cilvēkam pārmest, ka viņš ir pametis visu veco uzskatu sistēmu, jo faktiski visi kritizētāji ir palikuši tur „vecajā” uzskatu sistēma, bet pats „savādais” ir guvis Patiesības dzirksti. Parasti dziļākā analīzē izrādās, ka šis „pārvērstais” ir nonācis tiešā kontaktā ar savu Konsultantu no Garu Pasaules, ko grieķi dēvēja par talantu, par dēmonu, un atviegloti saņēmis kādu Vēstījumu no sabiedrības pašlaik neatzītās Garu Pasaules. Attiecīgi cilvēks ar paplašinātu apziņu spēj redzēt un saprast daudz tālākus iespējamos notikumus un attiecīgi pareizāk un mērķtiecīgi rīkoties.

Jāpiebilst, ka pastiprinātu Šūmana starojumu var katrs novērot Zemes Spēka vietās, kur agrāk tautām bija savas Svētvietas. Sevišķi tas pastiprinās Saulgriežu laikā, kas izskaidro to patiesību kāpēc daudzās tautās Saulgriežos pulcējās pie piramīdu veida pakalniem. Tur kūra ugunskurus tieši Zemes Spēka vietu centrā, veica dažādus rituālus, bet svarīgākais bija – ziņojums par sava talanta attīstību, Skumjš fakts ir tas, ka latvieši ir aizgājuši no senču zināšanām tik tālu, ka vairs neievēro patiesos un svētos Saulgriežus, bet svin kādus jaunā kalendāra nobīdītus Jāņus un Ziemsvētkus attiecīgi tiek zaudēta tā patiesā saite ar dzimto Zemi – ko varam saprast ar maiju priekšstatu par „tautas sakņu zaudēšanu”.

Zemes magnētiskais lauks

Mēs esam pieraduši, ka laika ziņās parasti prognozē 3 dažāda līmeņa iespējamo ietekmi uz veselību no kosmosa. Šo prognozi izstrādā pēc Saules vēja nesto izvirduma produktu pienākšanas Zemes atmosfērā pēc aptuveni 2 diennaktīm mūsu reģionā. Zemes magnētiskais lauks jau lielā attālumā nobremzē daudzas lādētās daļiņas un tās novirza uz polu pusi, kur novēro grandiozas ziemeļblāzmas, kas ir šo lādēto daļiņu neitralizācijas process, jo tām saduroties ar atmosfēras gāzēm notiek gaismas izstarošana. Vairāki jau ir novērojuši, ka atmosfēras augšējo slāņu spīdēšanu un ziemeļblāzmai līdzīgas ainas jau novēro arī mūsu platumā. Tas nozīmē to, ka Zemes magnētiskais lauka apvalks ir kādā veidā izmainījies (vai izmainīts?).

Daži zinātnieki raksta, ka Zemes magnētiskais lauks mainās un drīz varētu notikt pat Zemes magnētisko polu pārmaiņa, bet pirms tās varētu uz īsu laiku samazināties vai „pazust” esošais statiskais aizsarglauks. Tehnikas jomā šajā laikā varētu notikt dažādu elektronisko sistēmu daļēja vai pilnīga izslēgšanās. Publicēta informācija, ka 1989.g. Kvebekā elektroniskās un elektrības vadības sistēmas atslēdzās tieši kādu Zemes fizikālo parametru izmaiņu rezultātā.

Zemes magnētiskā lauka samazināšanās parādību jau novēro pašlaik līdz pat 10%, bet tiek prognozētas daudz grandiozākas pārmaiņas Zemes magnētisko polu pārmaiņu laikā, kas varētu ilgt pat dažas dienas. Skaidrs, ka šajā laikā nevajadzētu izmantot kādus tehniskos pārvietošanās līdzekļus – lidmašīnas, vilcienus, auto u.c., jo to vadības sistēmas ir iespējams sabojāt. Arī cilvēka izturēšanās Zemes magnētiskā laukā pavājināšanas laikā ir neprognozējama, tāpēc visieteicamākais ir pavadīt šo iespējamās dramatiskās izmaiņas laiku mājās, emocionāli patīkamā un mīlas pilnā sabiedrībā. Pagaidām zinātne nevar precīzi noteikt iespējamo magnētiskā lauka izmaiņu laiku, bet ir publicētas idejas, ka tas strauji tuvojas un kā viena no liecībām varētu būt Šūmaņa rezonanses pirmā maksimuma 7,8 Hz tuvošanās „kritiskai” atzīmei - 13 Hz., kura pašlaik jau ir sasniegusi 12 Hz.

Interesanti ir novērojumi par Šūmaņa rezonanses spektra izmaiņām gada laikā un novērots, ka tas vairāk uz augstākām frekvencēm pārmainās rudenī – pēc augusta, kas paaugstinās cilvēka jutību un garīgās spējas. Derētu atcerēties, ka dažādu tautu senie ticējumi māca, ka tieši rudenī pieaug iespējas „sarunāties” ar senču gariem, sevišķi veļu laikā. Tikai noteiktā laikā ir iespējams ietekmēt mūsu karmu – „likteņa lēmumu” un tas ir saistāms ar ikgadējo Saulgriežu periodiem, kad arī Zemes Spēka vietas izstaro maksimālo enerģiju. Šī Zemes enerģija kopā ar cilvēka psihisko enerģiju un Garu Pasaules pārstāvju (mūsu „sargeņģeļi”- vecais priekšstats) veido jauno – Radošo enerģiju, kas jau sen Pasaulē parādās kā atsevišķu indivīdu – ģēniju radošā darba rezultāts. Mūsdienās arvien biežāk lasām informāciju, ka atsevišķi cilvēki pēkšņi „apgūst” svešas valodas, pēkšņi sāk izcili gleznot vai spēlēt kādu mūzikas instrumentu, kad visā dzīvē to iepriekš nebija darījuši.

Zinot mūsdienu pētījumus par Šūmana starojuma ietekmi uz cilvēka jutību un spēju kontaktēties ar Informācijas laukiem un Garu Pasauli, varam secināt, ka senču ticējumiem par iespējamiem kontaktiem Veļu laikā ir fizikāls pamats, ko agrāk cilvēki vienkārši nezināja un nesaprata – kā tas patiesībā notiek. Vēl tikai dažus gadus atpakaļ varēja lasīt dažu kontaktieru vēstījumus no „čenelinga” materiāliem, ka ārpus zemes Intelekts ir nolēmis kopumā paaugstināt cilvēces sapratni par līdzšinējā dzīves veida neizbēgamo nāvi, jo tehnokratizācija ved uz visa dzīvā iznīcināšanu uz Zemes. To esot nolemts panākt paaugstinot cilvēku jutību un Saprātu ar „paaugstinātām svārstībām”- tās nedefinējot.

Lūk, jaunākie zinātnes pētījumi par Zemes fizikālo parametru globālajām izmaiņām jau liecina par reāli jau notiekošām Šūmaņa frekvenču paaugstināšanās parādību, kuras cēloņi vēl joprojām nav izdibināti un ir iespējams, ka tie ir arī kāda Augstākā Saprāta vadītie neredzamie procesi Dabā.

Pārtikas problēmas

Skaidrs, ka pārtika mums ir nepieciešama katru dienu, turklāt pat esam pieraduši pie noteiktām ēdienreizēm. Taču lielu pārmaiņu laikā – karu periodi, neraža kādā valstī, ražošanas apstāšanās un tirdzniecības bankroti vienmēr ir radījuši pārtikas trūkumu lielākā vai mazākā teritorijā. Pasaules domātāji un arī mūsu Garlībs Merķelis ir rakstījuši, ka lielu krīžu laikos pilsētas un pilsētnieki ir visvieglāk un vairāk ievainojami. Pilsētniekus var glābt tikai pietiekoši plašas lauku saimniecības. Agrākos gadsimtos kā krīzes novēroja neražas, pilsētu ražošanas iznīkšanu, kad manufaktūru vietās nāca rūpnīcas ar tehniskāku aprīkojumu, 1. un 2. Pasaules kari. Tad gan arī pilsētas bija mazākas un laukos bija pietiekoši daudz radu un darbaspējīgo cilvēku. Daudz vairāk agrākos laukos bija izmantojams roku darbs un tāpēc agrākās krīzēs laukos darbu varēja atrast daudzi pilsētnieki. PSRS sabrukšanas periodu Rīga pārlaida daudz vieglāk kā lielās Krievijas pilsētas, jo šeit lauki spēja ražot 2 reizes vairāk pārtikas par nepieciešamo, tāpēc Rīga viegli izdzīvoja 1991.-1993.g.uz lauku ekspluatācijas rēķina.

Pajautāsim 100 lauku skolniekiem – kur dabū maizi un lielākā daļa atbildēs – veikalā. Uz tādu pašu jautājumu vēl tikai 70 – 60 gadus atpakaļ lielākā daļa atbildētu – maizi izcep krāsnī no saraudzētiem miltiem, bet miltus samaļ dzirnavās no graudiem, ko izaudzē tīrumā. Tas rāda, ka arī lauku sabiedrības lielākā daļa šobrīd ir pieradusi pie regulārām pārtikas preču piegādēm veikalos no attiecīgām ražotnēm, bet neviens nav gatavs visu šo pārtikas ražošanas ciklu realizēt savā sētā, saimniecībā. Nesen jautāju tuvējās lauku skolas skolotājām – vai skolu kursos ir mācība kā cept maizi, kā audzēt ražu, kā to saglabāt līdz nākošai ražai, kā vispār plānot ģimenes izdzīvošanu, ja veikali vairs nebūtu. Atbilde bija šokējoša, jo izrādās, ka arī pašas skolotājas vairs neprot izcept maizi, bet pagastā vēl dzīvas maizes cepējas ir vairs tikai divas. Piemērotu maizes krāšņu nu jau vairs nav nevienā sētā.

Gatavojoties iespējamām krīzēm Pasaulē tālredzīgām lauku ģimenēm vajadzētu padomāt kā sevi uzturēt un kur izmitināt bēgļus no pilsētām. Svarīgi ir atcerēties vēl vectēvu prasmes ražu saglabāt, arī iespējamai pārsējai un pārstādīšanai. Tāpēc ļoti nepieciešami būs dažādi pagrabi, klētis un rijas. Pagrabus vajadzētu būvēt uz avotiem, kas ļautu sakņu, augļu ražu saglabāt bez speciālām aukstuma iekārtām līdz nākoša gada rudenim. Avota pagrabi senatnē bija ļoti plaši izplatīti gan Eiropā, gan pat tālajā Sibīrijā.. Galvenais – ir atrast pietiekoši tuvu virszemei esošu ūdens avotu pakalna no0gāzē. Tad virs šī avota uzbūvē pagrabu tā lai ūdens varētu iztecēt gar vienu vai abām sienām vaļējā veidā, bet cauri priekšnamam pa zemē esošām caurulēm. Šādā pagrabā visi kaitēkļi – sporas, baktērijas un kukaiņi virzās uz ūdens pusi, bet strautiņš tos iznes ārpusē. Pasiltinoties gaisam, notiek pastiprināta ūdens iztvaikošana, tādejādi pagrabā it kā darbojas vislabākā automātiskā temperatūras un mitruma stabilizācijas sistēma. Dažviet vēl esmu senos avota pagrabus redzējis, bet jaunajos pagrabos parasti iemontē modernās elektriskās aukstuma ražotājas mašīnas, kas labi darbosies līdz vētras nebūs sapostījušas elektrības pievades sistēmu.

Gandrīz aizmirsta ir pārtikas ilgstoša saglabāšana sālījumos, bet es vēl atceros kā pēckara gados mēs ar zirdziņu no jūras zvejniekiem atvedām mucās sālītas reņģes un siļķes, no kurām māte prata pagatavot vismaz 5 veidu gardumus.

Trūkstot degvielai laukos tālie pārvadājumi kļūs ļoti neizdevīgi un tāpēc svarīgi ir prast nodrošināt teritoriju ar visu pārtikai nepieciešamo. Tālās un mākslīgi radīto novadu vadības neko mums palīdzēt nevarēs, tāpēc jau laicīgi pašiem cilvēkiem būtu jādomā par nepieciešamo koordināciju krīžu periodos.

Ūdens apgāde daudzviet pamatojas uz elektrības sūkņiem, bet kādreiz bijušie rokas virzuļsūkņi, kas dod spiedienu arī aiz sevis uz tvertni, reti kur ir nopērkami. Tāpēc tie ir laikus jāmeklē, jāpasūta un tirgotāji no Krievijas tad tos ievedīs.

Ļoti svarīgi ir iemācīties izaudzēt savā saimniecībā visu pārtikai nepieciešamo un kooperēties ar kaimiņiem. Ja būs labi ražas uzglabāšanas apstākļi, tad liekā pārtika ātri kļūs par labu un pilnīgi pieprasītu bartera preci.

Skaidrs, ka līdzīgi kā 1991.-1993.gadu laupītāju mobilām bandām, arī nākošās krīzēs kriminālā pasaule ātrāk uzdarbosies, tāpēc teritorijas pašaizsardzība ar zemessardzi kļūs ārkārtīgi svarīga, sevišķi pa dabīgām šķēršļu vietām.

Pagaidām sabiedrība dzīvo patīkamā ilūziju pasaulītē un par iespējamām grūtām dienām pat nedomā. Tas ir pareizi, jo jādzīvo ar prieku par dzīvi, bet spējīgiem saprast un domāt par nākotni ir jau jāsāk bez panikas mērķtiecīgi strādāt.

Skatoties tālākā Zemes izmaiņu periodā, zinātnieki raksta, ka paaugstinoties Šūmaņa frekvencei, visas dzīvās būtnes sev nepieciešamo enerģiju lielākā mērā spēs uzņemt tieši no Visuma, bet bioloģiskā nepieciešamība pārstrādāt pārtiku samazināsies. Tas nozīmē to, ka nākotnes cilvēks dzīvos pilnīgi savādākā vidē, kurā dzīvniekus pārtikai nemaz neizmantos, jo organisms būs daudz ekonomiskāks un atbilstošs izmainītai Zemei..

Enerģija

Mūsu platumā dzīvošanai ir jāpatērē samērā daudz enerģijas siltumam, tehnikas darbināšanai un arī pārtikas saglabāšanai. Tāpēc svarīgi ir katru enerģijas veidu pārdomāti analizēt uz krīžu drošību, alternatīvu ieguvi un izmantošanu.

Šķietami visdrošākā pie mums ir elektroenerģija, bet arī tā var trūkt ilgstošāku laiku, ja tiek sabojātas ražošanas un vadības automātiskās sistēmas. Taifūna gadījumā arī pārvades līnijas var tā sabojāt, ka atjaunošana prasīs vairākus mēnešus. Skaidrs, ka tad laukos visur būs nepieciešamas vēja darbināmie elektrības ģeneratori vai nelielo upīšu elektrostacijas, lai vismaz radio ziņas varētu saklausīt. Pašreizējie pilsētu makšķernieki – kliedzēji PRET mazajām un mini elektrostacijām tad visi jau būs pārcēlušies uz laukiem un viņi „balsos” un aģitēs par vietējo elektrostaciju nepieciešamību.

Visai perspektīva varētu kļūt akumulatoru sistēma avārijas gadījuma, jo tad vismaz TV un radio varētu redzēt un dzirdēt,

Benzīna un dīzeļdegvielas trūkumu un to dārdzības straujo pieaugumu jau redz katrs. Diemžēl, bet 1990-os gados gāzu ģeneratoru izstrādes jau gandrīz ir aizmirstas, bet laiks būtu atgriezties pie ar malku darbināmām mašīnām un traktoriem. Iespējams, ka jau ar 2010.gadu šķidrās degvielas piedāvājums Pasaulē strauji samazināsies un ja mēs nespēsim maksāt dubultu cenu par pašreizējo, tad mašīna pārvērtīsies par metāla lūžņu kaudzi.

Siltuma apgāde pilsētām varētu kļūt par nopietnu problēmu, jo pat mežu malkas mums jau palicis visai maz, bet tās piegāde pa autoceļiem varētu izmaksāt pārāk dārgi. Laukos ir pēdējais laiks pārskatīt katras ēkas siltuma izolāciju, lai vēl vairāk par šodienu varētu ekonomēt siltumu aukstākajā laikā. Paskatījos veikalā – vai ir nopērkami zāģi malkas zāģēšanai un izrādījās, ka to ir reti kur, jo „nav pieprasījuma”. Katrai lauku sētai vajadzētu gan pierast pie benzīna un dīzeļdegvielas iespējamā trūkuma, kad zāģis un cirvis palīdzēs sagādāt ziemas periodam malciņu.

Sakari, informācija un gaisma

Vēl nesen Latvijā bija dubultotā sakaru sistēma, kurā viena bija izveidota kā droša arī atomkara gadījumā. Parastie līniju telefona sakari agrāk darbojās arī tad, kad elektrības nebija pat vairākas dienas, jo centrālēs tad bija akumulatoru un bateriju rezerves. Mūsdienu modernie telefona sakari pārtrūkst reizē ar elektrības atslēgšanos. Zināmu laiku var strādāt mobilie telefoni, bet tikai tad ja tuvējā torņa funkcijas pārņem kāds tālākais – ar elektrību vēl nodrošinātais. Ir jāatzīst, ka Valsts mērogā sakaru sistēmas nav krīžu drošas un pie ministru kabineta esošā Krīžu padome neko nav darījusi lai Valsti nodrošinātu ar informāciju ārkārtas situācijā un arī vispārējo krīžu situācijā.

Vairākās valstīs sabiedriskās TV jau pašlaik cilvēkiem māca un rāda kā sagatavoties dažādām krīzēm un kā izdzīvot. Amerikā par taifūnu briesmām un izdzīvošanu tajos ir vairākas mākslas filmas, bet skolniekiem ir mācības programmas un treniņi. Anglijas TV jau vairākus gadus raida ciklus par izdzīvošanu un krīžu situācijām un mūsu tautieši atzīst, ka tie ir ļoti pamācoši arī parastā situācijā, jo pašu ceptā maize no veikalā pirktiem miltiem iznāk reizes 4 lētāka!. Turpretī mūspusē elektrība var trūkt vairākas dienas, kad neviens pat publiski pa radio nepateiks, kad tā atjaunosies. Tā nu šeit ir iegājies, ka radio un TV var „malt” savu programmu nepārtraukti, nemaz neinformējot sabiedrību par visus interesējošām ziņām.

Ja mēs savās mājās uzstādītu automašīnām domātos akumulatorus, tad periodiski uzlādēti tie ilgstoši spētu darbināt ekonomiskos radiosakarus radioaparātus. Pašlaik jau ir nopērkamas zemsprieguma līdzstrāvas lampiņas, kas domātas automašīnām, kas dotu arī gaismu kādu laiku vakaros. Tāpēc tipveida zemsprieguma akumulatoru stacijas izveide varētu būt pieprasīts projekts katrā lauku mājā jau tagad. Pavisam labi būtu, ja neliels vēja ģenerators spētu šo akumulatoru staciju visu laiku uzlādēt.

Gandrīz aizmirsti ir pārnēsājamie petrolejas lākturi, bet tie ātri parādījās tirdzniecībā pēc elektrības līniju pārrāvumiem laukos. Vēl ir laiks tos iegādāties kopā ar kādu saprātīgu petrolejas krājumu.

Reģionu sagatavošana, pašpalīdzība un aizsardzība

Pasaulē vairāki nākotnes situāciju „lasītāji” ar izbrīnu konstatējuši, ka pašreizējās valdības nebūšot spējīgas valstis sagatavot gaidāmām pārmaiņām, tāpēc tikai pašu tautu un reģionu spēkos ir mobilizēties.

Atceros tos tālos gadus pirms iespējamās PSRS sabrukšanas, kad daudz domāju kā tam sagatavoties un „izdomāju” vien to, ka visi brīvie naudas resursi ir jāiegulda celtnēs, ceļos, mājas siltināšanā un derīgo augu audzēšanā. Par brīvo naudu iepirku visus metāla darbarīkus, kuru cena šobrīd ir jau latos vairāk kā savulaik rubļos un tā iznāk, ka esmu 200 reizes vinnējis toreiz ieguldīto, precīzāk, esmu saglabājis toreizējās naudas vērtību caur darba rīkiem un objektiem. Mēģinājumi toreizējo Zinātņu Akadēmijas Tautas Frontes vadību uzvedināt uz tālredzīgu rīcību pie iespējamās „šķiršanās” no PSRS neko tas nedeva. Pat zinātnē strādājošie pirms PSRS sabrukšanas nebija spējīgi domāt un rīkoties tālredzīgi! Daži no zinātnes nākošie politiķi – Repše un Dobelis toreiz man šķita kā no vājprātīgo nama izmukuši, bet viņi vēlāk kļuva par ievērojamiem šīs Valsts politiķiem…. Pārāk dažādās saprāta jomās ar šiem zinātniekiem mēs esam bijuši, bet tas tikai vairo manu interesi joprojām vērot šo valsti un tautu kā vēsturisku parādību, kurā diemžēl, bet maz ir jaunumu elementu.

Pašlaik lasām, ka Latvijas pensionāru naudu daudzu miljonu Ls apjomā kādi „darboņi” iegulda pašreizējos ārvalstu vērtspapīros tikpat „drošos” kā kādreiz Krievijas garantētos un tad reiz „pēkšņi” vērtību zaudējošos. Skaidrs, ka visi tie, kuri tiek pie pensiju fonda, kliegs un klaigās, ka viņi „rūpējas” par šo naudiņu – tikpat ļoti kā pašreizējie politikāņi, kad jau sen zināms Pasaulē par patieso sadrukāto „vērtspapīru” seguma trūkumu un tuvo vispārējo finansu tirgus krīzi un sabrukumu. Tad visa „ieguldītā” pensiju fondu naudiņa būs zudusi un vainīgo atkal nebūs…

Daži „turīgie” Latvijas pilsoņi ir iepirkuši zemi ASV un tieši tur, no kurienes paši amerikāņi mūk projām, jo labi zina tālās prognozes par okeāna pārņemto zemi.

Anglijas valsts jau 2002.gadā izstrādāja Valsts Projektu par Globālām izmaiņām un nākotnes lauksaimniecību. Raksturīgi, ka secinājumos bija rakstīs – jādomā par 300 000 māju un saimniecību pārvietošanu drošākos apvidos. Kā nākotnē mainīsies teritorija – par to šeit valsts līmenī neviens nedomā, bet ir jau bijušas vismaz 3 zinošo personu publikācijas „Zintniekā”, kur redzamas jūras krasta līnijas pārvietošanās daudz tālāk par esošo krastu.

Skumji raudzīties uz Latvijas grandioziem ieguldījumiem Rīgā un Pierīgā, kur jau mūsu bērni redzēs jūras klaidu. Turpretī tālākie Latvijas reģioni paliek neattīstīti. Saprātā aprobežotie politiķi vēl ilgi nespēs saprast tālākās nākotnes nesto informāciju, tāpēc katram ir pašam jādomā par savu ģimeni un dzimtas nākotni perspektīvā teritorijā.

Mana pārliecība ir, ka pašreizējā Latvijas teritorija kā patstāvīgi reģioni kļūs tur, kur būs iespējama pašaizsardzība pret laupītāju sirotāju bandām no Rīgas. Manā apvidū Gauja varētu kļūt par labu aizsardzības robežu un ja Siguldas tuvumā bloķētu robežu pa Lorupes gravu, tad jau plašāka Ziemeļvidzemes teritorija kļūtu nodrošināta. Tikai Zemessardze nākotnes kolīzijās varētu kļūt par mūsu tautas izdzīvošanas pamatu, jo esošā armijas vienības ir tieši pakļautas Rīgas ierēdņiem un partiju vadībai. Smags jautājums ir jāuzdod atklāti – vai Zemessardzes vadībā pašlaik jau ir cilvēki, kuri spēj plānot teritoriju pašaizsardzību pret jau valstī esošo ienaidnieku – laupītājiem?

Derētu atcerēties nu jau pasenu vēstures mācību no barona Alberta Mellīna. Viņš bija Cara galmā un armijas kartogrāfijas vadītājs – ģenerālis. Taču iemīlējās vietējā daiļavā no Bīriņiem – Augustē un pieprasīja atlaišanu no Cara dienesta. Cars viņam uzticēja Vidzemes ģenerālgubernatora amatu, bet svarīgākais bija uzdevums – izstrādāt likumu paketi lai zemniekus atbrīvotu no dzimtbūšanas žņaugiem, no formāli paverdzinošiem baroniem un muižniekiem. Mellīna darbība bija kā dadzis vietējiem muižniekiem tāpēc maz kas no Mellīna domām Latvijas vēsturē ir palicis publicēts. Ievērības vērtas bija viņa ierosinātās „magazīnas”, kurās zemnieki nodeva daļu graudu un sēklu, lai tie, kuriem raža aizgāja bojā, spētu aizņemties un pārsēt no jauna laukus. Mellīna izveidotā zemnieku attīstību veicinošā premēšanas sistēma bija pārāka par mūsdienu valstī esošo, jo viņš ieteica premēt un atbalstīt jebkuru, kas attīstījās, ne tikai tos bagātos kā tas ir pašreiz. Toreizējā Mellīna darbība bija orientēta uz vispārējo izdzīvošanu un attīstību. Zīmīga un mūsdienīga bija Mellīna prasība: „Mīlīga un dievbijīga izturēšanās pret meža un mājas dzīvniekiem”. Tas bija 19.g.s. sākumā, kad Pasaulē vēl atcerējās lielu vulkāna izvirdumu, kas izmeta tik daudz putekļu, ka 2 vasarās Pasaulē bija vājas ražas un visai auksts laiks. A. Mellīna ieguldītie lielie naudas resursi Vidzemes konsistorijā, no kuras procentiem tika izmaksātas prēmijas zemniekiem „viņiem svētākajā dienā pļaviņa pie manas kapličas” (citēju Baznīcas „aizmirsto” Mellīna testamentu) esot no Baznīcas arhīviem „pazuduši tā, ka pat Vatikānā to „pēdas” neatrodas. Šī atbilde parādīja šīs Baznīcas negodīgumu un alkatību kārtējo reizi.

Pašlaik Latvijas valsts atkal veido jaunos baronus, izmantojot no visas tautas iekasētos nodokļus par pārtiku (18%), kuru daļu atmaksā dažiem zemniekiem kā subsīdijas. Šie zemnieki tiek nodēvēti kā „lielražotāji”, taču jau pašreizējās klimata kaprīzēs tieši šie „ražotāji” regulāri nokļūst kritiskā situācijā un sauc pēc kārtējās Valsts palīdzības. Situāciju lauksaimniecībā sarežģīt tas, ka ES palīdzību var saņemt tikai tie, kas pērk ārkārtīgi dārgo un jauno ražoto tehniku, kas praksē atmaksāsies tikai pēc daudziem gadiem. Tad visā Pasaulē valdīs liela depresija un vispārējā krīze. Latvijā līdzīgi kā ASV 30-os gados daudzi pašreizējie „lielie” zemnieki varētu tad bankrotēt un viņu plašās zemes nonāks banku īpašumos. Banku darbinieki taču neies uz laukiem strādāt. Arī citi zemnieki neies uzņemties jau bankrotējuša uzņēmuma slogu. Tādejādi arī Latvijā var izveidoties jauni neapstrādātu lauku masīvi, kuros iespējams tiks izmitināti imigranti no appludinātām valstīm, jo Dānijas zemnieki jau šeit iepērk zemes par valsts subsidēto naudiņu.

Tādejādi mums ir jāgatavojas jaunai zemju pārdalīšanai, jo iztiku vajadzēs daudziem, bet vai šeit strādās vietējie zemnieki vai te būs daudzu valodu bēgļu pūlis – to rādīs laiks. Pārmaiņu laikā izdevīgākā situācijā būs „mazie” zemnieki, kuri jau ir pieraduši iztikt ar mazjaudas tehniku vai ar zirga spēku, tāpēc ar pārtiku bagātāki „pēkšņi” kļūs pašlaik no Rīgas tālākie reģioni.

Vēsturiskiem centriem laukos nākotnē būs atkal tendence atjaunoties, jo preču apmaiņa notiks vispirms nelielos attālumos, tāpēc pašreizējā Valsts pārvaldes pāreja uz novadiem vēlāk tikai paātrinās šādas valsts sabrukumu un atvieglos dabiski noteikto reģionu izveidošanos atbilstoši nākotnes situācijai.

Skaidrs ir tas, ka nākotnes Latvijai Rīga būs tikai kā ostas vieta, jo okeāna līmeni nebūs iespējams šeit ar dambjiem un grandioziem sūkņiem aizturēt, bet teritorijas pārvalde tiks realizēta no daudz „inteliģentāka” centra. Tādejādi tālredzīgākie jau tagad var pārvest savas ražotnes uz ilgāk dzīvotspējīgiem reģioniem, jo mūsu bērni dzīvos citā reālā valstī, ar citu reģionu struktūru un savstarpējām attiecībām.

Mana pārliecība pagaidām ir, ka tuvākos gados un gaidāmās „laika beigas” 2012.gadā 22. decembrī nenesīs pārāk lielas Latvijas teritorijas pārmaiņas, bet tās notiks tuvākajos 50 – 150 gados saistībā ar Pasaules ledāju kušanas procesa paātrināšanos un okeāna līmeņa straujo celšanos. Šajā datumā gan man ir lemts ieiet 70. gadā un to ar prieku arī svinēšu.

Tādejādi zinošiem un tālredzīgiem sniedzu vien Pasaule pieejamo informāciju, lai atbilstoši savai izpratnei un resursiem katrs spētu sagatavoties tuvām un tālām pārmaiņām uz Zemes.

(Pārpublicēts no http://spats.lv)

27 komentāri:

Anonīms teica...

Es lūdzu Dievu kaut 2012 gads pēc Skalliona Maikla Gordiona pareģojuma mums visiem būtu liktenīgs beidzot mēs dabūsim pēc nopelniem bībelē stāv rakstīts dzīvie apskaudīs mirušos

Anonīms teica...

lai grimst tautai nav ko zaudēt kā vienu kailu dvēselīti bet par tiem kuriem būs ko zaudēt tā ir viņu pašu problēma kā tautā saka nē mana druva nē mana cūka

Anonīms teica...

Labvakar kungs un kundze

Es esmu persona, kas sniedz aizdevumus privatpersonam, kas var apmierinat savas godigi civilities es darit manu aizdevumu ar likmi 3%.

Es esmu gatavs jums palidzet jebkura situacija, ka vini atradis jus es varu jums palidzet bez, es izsaku kreditus jebkura joma, kas jums ir nepieciešams, piemeram:

- Finanšu Kredits

- Home Loan

- Investiciju kredits

- Auto Loan

- Parada Consolidation

- Iegade kredita

- Personal aizdevums.

Paldies par sapratni, lai iegutu vairak informacijas, ludzu, atstat man zinu labi.

pasts: henri10daumas@gmail.com

Aizdevums piedāvā starp indivīdiem nopietniem

veta bordeianu teica...

!!! NEDRĪKST IGNORĒT, ŅEM LAIKU, LAI IZLASĪTU ŠO LIECĪBU!
Mans vārds ir misis VETA BORDEIANU 40 gadus esmu 3-gadīgo meitu māte. Pirms mēneša mana meita cieš no smadzeņu vēzis. Man bija, lai nodrošinātu viņa atveseļošanās, tāpēc es sāku meklē aizdevums 20000 €. Bet diemžēl par mani, es biju defrauding aizdevējam būtu bez izvēles, kas man glabājās mana laime, ka mana drosme nodot man tiesības personai Karen GARCIA PINTO dāma, kas deva man 47.000€ 72 stundās tikai ar bankas pārskaitījumu, kas ļāva sadzīšana manu meitu un atvērt manu mazo uzņēmumu aizdevumu meklējumi. Šis tests ir attiecībā uz tiem no jums, kuri ir noguruši no bankām tiek noraidīta. Tu zini pietiekami likt savu galvu, kas seko savas finansiālās problēmas. Jums nepieciešams steidzami, ātru, uzticamu un likumīgiem veids, kā finansēt vienu adresi var tikties. E-pasta adresi:
Pinto.karen01@Gmail.com

Anonīms teica...

Uzmanību !!

Tas ir Aso ietaupījums un aizdevumu kreditēšanas uzņēmums. ja jums ir nepieciešams kredīts, lai personīgo biznesu, vai jums ir nepieciešams kredīts, lai nodzēstu visu savu rēķinu, lūdzu sazinieties ar mūsu mūsu šeit e-pastu:finance_institute2015@outlook.com lai iegūtu vairāk informācijas. Jūsu informācijai, mūsu uzņēmums izsniedz aizdevumu 5% procentu likmi, ja Jums ir interese laipni nokļūt atpakaļ pie mums nekavējoties, lai saņemtu darīts ar savu kredīta pārvedums apstiprinājuma dokuments ok.

Sazināties e-pasts: (finance_institute2015@outlook.com)

Nevilcinieties piemērot.

AIZDEVUMA AIZDEVUMU PLC

marieta teica...

Neticami, bet taisnība Dievs vienmēr ir liels. Pēc vairāku relīzes manu pieteikumu bankā, es saņēma aizdevumu ar ļoti laipnu dāma. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar viņu pa e-pastu: fredialaila@gmail.com tā piedāvā aizdevumus € 3000 līdz € 3.000.000 ikvienam varēs atmaksāt ar procentiem par zemu likmi 2 % nav šaubu, ka ziņu. Tas ir ideāls realitāte. Izplatītu vārdu ar draugiem un ģimenes locekļiem, kas ir nepieciešama.
atmaksa sākas piecus mēnešus pēc saņemšanas jūsu kredīta
Lai Dievs jūs svētī.

Unknown teica...

MY Pārsteidzošā tikšanās ar SHELL Federālā Credit Union (shellfederal_creditunion002@yahoo.co.uk)

Sveiki visiem, mans vārds ir Yasar Kaagman no Heerenveen in Nīderlandē, es redzēju komentārus no cilvēkiem, kas jau ir ieguvuši savu aizdevumu no Izcilu Josh, un tad es nolēmu pieteikties ar saviem ieteikumiem un tikai pirms pāris stundām es apstiprināts manā personīgo bankas kontu kopsummā summa € 70.000, kas man pieprasīta. Tas ir patiešām labas ziņas, un es esmu padomus ikvienam, kas nepieciešams reālu aizdevumu sazināties SHELL Federālā Credit Union. Tātad, ja jūs interesē aizdevumu, jūs varat arī sazināties ar viņiem uz šo e-pastu: shellfederal_creditunion002@yahoo.co.uk~~dobj vai tekstu +1(662)833-4255, es esmu pārliecināts, ka jums tie būs pārsteigums jums ceļu es biju pārsteigts .

Unknown teica...

Vai jums ir aizdevums no uzticamu piegādātāju, ir jānorāda precīza summa, kas jums nepieciešams laiks bez stresa? Ja atbilde ir "Jā", tad tu esi pareizajā virzienā. Mēs piedāvājam aizdevumus vismaz $ 2, 000.00 ar maksimālo $ 100 million mārciņas, eiro. Ja ir interese, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu co.operateloanservice@gmail.com tālruņa numurs (+ 1-617 934 1393)
Mēs piedāvājam šādu veidu aizdevumus un daudz ko citu;
* Individuālie aizņēmumi (nenodrošinātu aizdevumu)
* Uzņēmuma aizņēmumiem (nenodrošinātu aizdevumu)
* Konsolidāciju aizdevumu
* Aizdevumu kombinācija
* Labiekārtošanas
Visas atbildes ir jānosūta uz šo e-pastu co.operateloanservice@gmail.com

Unknown teica...

Sveiki visiem,
Esmu Atzīmēt, privātu aizdevumu aizdevējs, kas dod dzīves laikā alternatīvās aizdevumu .. Vai jums ir nepieciešams kredīts, lai nomaksātu rēķinus un parādus? Vai jums ir nepieciešams līdzekļus, lai paplašinātu savu biznesu? Vai jums ir slikta kredītkarti? Vai jums ir noraidīts ar krājaizdevu, bankām un citām finanšu iestādēm? Tātad Uztraukties ne vairāk, jo mēs esam šeit, lai sniegtu finansiālu palīdzību jūsu aizdevumu krīzi. Mēs piedāvājam aizdevumu ar ļoti uzticamu saņēmēja zemu procentu likmi, mēs arī apliecināt un akreditēta valdības jautājumiem, kas finansiālo palīdzību tiem, kas ir finanšu krīzes. Mums ir cienījama, patiesas un likumīgas aizdevumu aizdevējs.
Ja ir interese, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: financialhome34@outlook.com

Unknown teica...

Sveiki, es esmu FRANKLIN BLISS kundze, privāts aizdevumu aizdevējs, kas dod dzīves laikā alternatīvās aizdevumus. Vai jums ir nepieciešams kredīts steidzami, lai nomaksātu savus parādus, vai jums ir nepieciešams kredīts, lai uzlabotu savu biznesu? Jums ir noraidīti ar bankām un citām finanšu iestādēm? Vai jums ir nepieciešams konsolidāciju aizdevumu vai hipotēku? meklējat vairāk, jo mēs esam šeit, lai visas jūsu finanšu problēmas lieta par pagātni. Mēs aizdod līdzekļus privātpersonām nepieciešama finansiāla palīdzība, kas ir slikta kredītu vai nepieciešama nauda, lai samaksāt rēķinus, ieguldīt uz uzņēmējdarbību ar likmi 2%. Es vēlos izmantot šo mediju, lai informētu Jūs, ka mēs piedāvājam uzticamu un saņēmēju palīdzību, un būs gatava piedāvāt aizdevumu. Tāpēc sazinieties ar mums šodien pa e-pastu: franklinbliss40@gmail.com

ASTRID teica...

Kredīta piedāvājums ir samazinājusi likme
Es visiem, kas interesējas par finansiālu palīdzību piešķir aizdevumus. Tas ir
aizdevumu starp īpaši ar vienkāršiem nosacījumiem un īpaši
Šis fakts dažus pasākumus tiek veikta netraucēti
procedūru. Manu visā aizdevuma procentu likme ir 4 % un
kompensācijas tiek veikti katru mēnesi, ja jebkurā laikā vēlaties.
sazinieties ar mani pa e-pastu: lucastrid123@gmail.com.
paldies

Unknown teica...

Sveiki, reāli cilvēki ir tie, kas tur, kas var nākt glābšanu, kad tie cieš līdzīgi. Šī dāma man iedeva aizdevumu € 50,000, bez visu sarežģī manu vietu pie dokumentiem, ko pieprasa bankas aizdevumu pieteikumus. Ja Jums ir finanšu vajadzības, pateicoties viņas super JAI šodien vietējā tirgū, tas ir mans glābējs, un es tiešām nezinu, ko darīt, tāpēc es nolēmu liecināt viņa vārdā šodien var sazināties ar viņu pa e-pastu un sekot savas pamatnostādnes un jums tiks apmierināti ar 48H .Es varu apstiprināt, un no šī brīža tā ir noticis, ka jums ir nepieciešams kredīts, lūdzu, sazinieties ar viņu labi. Tātad jūs, kas ir nepieciešama, piemēram, man, jūs varat rakstīt viņam un izskaidrot savu situāciju tas varētu palīdzēt jums savu e-pasta adresi: angelavadez8@gmail.com

Credit Financier Home teica...

* Piedāvā procentu likmes 3% likmi
* Apdrošināšana bezapmaksātam uzņēmējam
* Garantija par naudu

Ar labu kredītreitingu, Credit Fincier Home piedāvā nodrošinājuma aizdevumus un bez nodrošinājuma aizdevumus privātpersonām vai uzņēmumu vai kooperatīvu asociācijām, lai iegūtu rūpnieciskos un personīgos labumus.

Kontaktpersonas adrese:
Tiešais pasts
creditfinancierhome@gmail.com

Credit Financier Home teica...

* Piedāvā procentu likmes 3% likmi
* Apdrošināšana bezapmaksātam uzņēmējam
* Garantija par naudu

Ar labu kredītreitingu, Credit Fincier Home piedāvā nodrošinājuma aizdevumus un bez nodrošinājuma aizdevumus privātpersonām vai uzņēmumu vai kooperatīvu asociācijām, lai iegūtu rūpnieciskos un personīgos labumus.

Kontaktpersonas adrese:
Tiešais pasts
creditfinancierhome@gmail.com

giordanadicostanzo@gmail.com teica...

Par personas aizdevumu, patēriņa kredītu. Īpašības personas aizdevums ir tas, ka tā nav paredzēta konkrētam projektam, tādēļ tā lietošana ir brīvi. Tomēr princips ir tāds pats kā pārējie aizdevumi: organizācija, kas piešķir jums noteiktu summu, kas jums ir jāatmaksā katru mēnesi, ar interesi. Saskaņā ar aizdevējiem, personas aizdevums var saukt arī: klasiskā kredītu, personas kredītu, kredītu-atmaksāt vai personas aizdevumiem. Taču neatkarīgi no nosaukuma, izmanto, ir tie paši nosacījumi, kas jums tiek piedāvāts. Pēc tam sazinieties ar mums, lai jūsu jautājumus par aizdevuma starp personām par summu no 5000 līdz 950.000 par katru persona, kurai vajadzīga finansēšanas jūs vēlaties, lai sazinātos ar tieši e-mail:PhillippeHuvelin@outlook.fr

giordanadicostanzo@gmail.com teica...

Par personas aizdevumu, patēriņa kredītu. Īpašības personas aizdevums ir tas, ka tā nav paredzēta konkrētam projektam, tādēļ tā lietošana ir brīvi. Tomēr princips ir tāds pats kā pārējie aizdevumi: organizācija, kas piešķir jums noteiktu summu, kas jums ir jāatmaksā katru mēnesi, ar interesi. Saskaņā ar aizdevējiem, personas aizdevums var saukt arī: klasiskā kredītu, personas kredītu, kredītu-atmaksāt vai personas aizdevumiem. Taču neatkarīgi no nosaukuma, izmanto, ir tie paši nosacījumi, kas jums tiek piedāvāts. Pēc tam sazinieties ar mums, lai jūsu jautājumus par aizdevuma starp personām par summu no 5000 līdz 950.000 par katru persona, kurai vajadzīga finansēšanas jūs vēlaties, lai sazinātos ar tieši e-mail:PhillippeHuvelin@outlook.fr

Credit Financier Home teica...

* Piedāvā procentu likmes 3% likmi
* Apdrošināšana bezapmaksātam uzņēmējam
* Garantija par naudu

Ar labu kredītreitingu, Credit Fincier Home piedāvā individuālus aizdevumus un bez nodrošinājuma aizdevumus privātpersonām vai uzņēmējsabiedrībām vai kooperatīvajām apvienībām, lai iegūtu rūpnieciskos un personīgos labumus.

Kontaktpersonas adrese:
Whatsapp: +15184181390
Tiešais pasts
creditfinancierhome@gmail.com

Unknown teica...

Mans vārds ir Forbes no Amerikas Savienotajām Valstīm. Es gribu pateikties Julie Jones kundzei, kas man palīdzēja saņemt aizdevumu. Pēdējos trīs mēnešus esmu meklējis aizdevumu, lai nokārtotu savus parādus, visi, ar kuriem es tikos pieķērušies, pieņēma manu naudu, kamēr es beidzot tikos ar Džulijjones Jūlija Jones kundzi. Viņš varēja man piešķirt aizdevumu 10 000 ASV dolāru apmērā. Viņš var arī jums palīdzēt. viņa ir palīdzējusi arī citiem maniem kolēģiem. Ja jums nepieciešama finansiāla palīdzība, laipni sazinieties ar savu uzņēmumu pa e-pastu (juliejonesloancompany@yahoo.com). Es uzskatu, ka viņa var jums palīdzēt. Sazinies ar viņu, lai saņemtu palīdzību, tāpat kā viņa man palīdzēja. Viņš nezina, ka es to daru, izplatot viņas labo gribu pret mani, bet es uzskatu, ka man vajadzētu to dalīties ar jums visiem, lai atbrīvotu sevi no krāpniekiem, lūdzu, piesardzīgi rīkojieties par impersonatoriem un sazinieties ar pareizo aizdevumu sabiedrību. Turpmāk ir viņas vārdi iedrošināšanai tiem, kuri meklē legitu un godīgu privātā aizdevuma aizdevēju.

Unknown teica...

Labdien, es esmu Hooks, pašlaik dzīvo Dubajā. Es esmu atraitne ar četriem bērniem, un man bija iestrēdzis finansiālais stāvoklis 20145. gada maijā, un man vajadzēja refinansēt un maksāt rēķinus. Es mēģināju meklēt aizdevumus no dažādām aizdevumu firmām, gan privātām, gan korporatīvām, bet nekad neesmu veiksmīgs, un lielākā daļa banku samazināja manu kredītu. Bet, tā kā Dievam tas būtu, es iepazīstināju ar Dieva sievieti ar privātā aizdevuma aizdevēju, kurš devis manu aizdevumu 850 000 ASV dolāru apmērā, un šodien esmu uzņēmuma īpašnieks, un mani bērni šobrīd labi darbojas, ja jums ir jāsazinās ar jebkuru uzņēmumu lūdzu, sazinieties ar Julie Jones kundzi pa e-pastu @ (juliejonesloancompany@yahoo.com). Piezīme: Šī lapa ir tulkoja mašīntulkošanas programmatūru, klikšķiniet šeit, lai iegūtu angļu valodas versiju. viņa nezina, ka es to daru, bet tagad esmu tik laimīga, ka es nolēmu ļaut cilvēkiem vairāk uzzināt par viņu un arī es vēlos, lai Dievs viņu svētī vairāk. Jūs varat sazināties ar viņu pa viņu pa pastu. juliejonesloancompany@yahoo.com vai caur whatsAPP (+234 808 604 3817)

Anonīms teica...

Sveiki,
   Vai esat ieinteresēts saņemt aizdevumu? Mēs piedāvājam aizdevumus, sākot no personīgiem līdz rūpnieciskiem aizdevumiem, ieinteresētajām personām un uzņēmumiem, kuri meklē finansiālu palīdzību vai izaugsmi. Mūsu klientiem piedāvājam lielu un mazu aizdevumu summu. Mēs piedāvājam arī ilgtermiņa un īstermiņa aizdevumu ar uzticamu garantiju. Mūsu kredīta procentu likmes ir ļoti zemas un pieejamas ar apgrozāmu ilgumu. Mēs piedāvājam mūsu aizdevumus saviem klientiem USD ($), GBP (?) Vai Euro (?) Un šādās kategorijās.
Auto aizdevumi
Hipotekārie aizdevumi
Biznesa aizdevumi
Personas aizdevumi
Nekustamā īpašuma aizdevums.
Es gaidu jūsu atbildi šodien. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar: collinsmark640@gmail.com

ERICA teica...

Sveiki,
Lai informētu sabiedrību par to, ka privātā aizdevuma aizdevēja Morgan Erica kundze ir devusi finansiālu iespēju ikvienam, kam vajadzīga finansiāla palīdzība. Mēs izsniedzam aizdevumu ar 2% procentu likmi personām, firmām un uzņēmumiem saskaņā ar skaidriem un saprotamiem noteikumiem un nosacījumiem. Sazinieties ar mums šodien pa e-pastu, lai mēs varētu sniegt jums mūsu noteikumus un nosacījumus: (morganerica007@gmail.com)

Alice Foster teica...

Laba diena,

Mēs vēlamies jūs informēt par mūsu finanšu aizdevumu kompāniju, kas piedāvā aizdevumus privātpersonām, uzņēmumiem un organizācijām.

Mēs izsniedzam aizdevumus ar 3% procentu likmi uz 1 līdz 10 gadiem, un mūsu aizdevumu apjoms svārstās no 10 000,00 līdz 10 000 000,00.

Mēs ceram sadarboties ar jums, lai garantētu vieglus un drošus darījumus.

Paldies, ka veltījāt laiku mūsu komentāra lasīšanai, mēs gaidām laipnu atbildi pa e-pastu: nelsonwealthfinacialloanservic@gmail.com

Anonymous teica...

Es gribētu pateikties Lapo Micro Finance par man izsniegto aizdevumu. Mani vairākas reizes pievīla, cenšoties saņemt aizdevumu, līdz es uzgāju Lapo Micro Finance, kurš man piešķīra aizdevumu 23 000 USD vērtībā, lai rūpētos par savu slimo bērnu. Ja jums šodien ir vajadzīgs reāls aizdevējs, sazinieties ar Lapo un neapmāniet. Sazinieties ar e-pasta adresi: lapofunding960@gmail.com

Unknown teica...

Sveiki, puiši, es tikai vēlos ieteikt labu aizdevuma uzņēmumu, kurā es saņēmu ātro aizdevumu USD 46 000,00 pa e-pastu, kur es meklēju aizdevumu, lai samaksātu savus rēķinus/parādus un turpinātu dzīvi, tad draugs man iedeva informāciju par šo uzņēmumu, ar kuru es sazinājos. izmantojot šo saziņas e-pastu: lapofunding960@gmail.com
Whatsapp +447883183014

Unknown teica...

Nabídka půjčky mezi jednotlivými Finskem

Jsme agentura, která poskytuje půjčky komukoli v nouzi a je schopna je splácet s úrokovou sazbou 2%.
Naše nabídky se pohybují od 5000 EUR do 900000 EUR.
Kontaktujte nás prosím na této adrese: michaelgrilous@gmail.com

Collins James teica...

Es esmu korporatīvs uzņēmums, Džeimsa kungs, mēs esam likumīgs, reģistrēts un garantēts aizdevumu uzņēmums, mēs izsniedzam 2% aizdevumu piedāvājumus privātpersonām, uzņēmumiem, valsts aģentūrām un biznesa organizācijām, kā arī visu veidu cilvēkiem. Brīvības aizdevumi ir risinājums visām jūsu finansiālajām problēmām. sazinieties ar mums tagad, izmantojot e-pastu: collinsjamesfinance55@gmail.com

Anonymous teica...

Es dzīvoju Nīderlandē un vai šodien esmu laimīga sieviete? Es teicu sev, ka es ieteiktu jebkuru aizdevēju, kas varētu mainīt manu un manas ģimenes dzīvi ikvienam, kurš meklē aizdevumu. Ja jums ir nepieciešams aizdevums un esat 100% pārliecināts, ka atmaksāsit aizdevumu, sazinieties ar viņiem šodien pa e-pastu: lapofunding960@outlook.com